14:16 | 06/05/2019

Quảng Ngãi: Phân bổ trên 190 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp 194 tỷ đồng cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Trong đó, vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh 77,9 tỷ đồng và vốn đối ứng ngân sách tỉnh 116,1 tỷ đồng.

Căn cứ nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao, theo yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương, UBND các huyện, thành phố quyết định giao chi tiết nhiệm vụ và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị và các xã để triển khai.

Ngoài nguồn kinh phí sự nghiệp được phân bổ trên, các sở, ngành, huyện, thành phố sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị và lồng ghép với các nguồn kinh phí hợp lý khác để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

Trước đó, vào ngày 26/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham vấn ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh theo đúng Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018.

Đối với các thôn ở các xã vùng sâu, vùng xa, có điều kiện khó khăn, các xã đạt dưới 10 tiêu chí không thuộc phạm vi Đề án thì định hướng xây dựng kế hoạch hỗ trợ trong giai đoạn 2021 - 2025. Lưu ý, đối với việc xây dựng kế hoạch các thôn thuộc phạm vi Đề án phải có danh mục dự án cụ thể kèm theo. Hoàn thành và trình UBND tỉnh trước ngày 10/5/2019.

Nguyễn Tuấn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: