14:00 | 10/02/2019

Quảng Ninh: Bí thư Tỉnh uỷ trồng cây đầu năm tại huyện Hoành Bồ

(Xây dựng) - Sáng 9/2, huyện Hoành Bồ tổ chức Lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc dự và tham gia trồng cây cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Hoành Bồ.


Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trồng cây đầu xuân ở huyện Hoành Bồ. Ảnh Trúc Linh

Đã 60 năm kể từ ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây, năm nay, tại tỉnh Quảng Ninh, Hoành Bồ là địa phương sớm nhất trong tỉnh kêu gọi các ngành, các xã, toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ... phù hợp với điều kiện từng nơi. Đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.


800 ha rừng phòng hộ hồ Cao Vân trồng keo, thiếu tầng lá thấp, thực bì, vừa mưa đã lũ vừa nắng đã hạn, sẽ phải thay bằng giống cây có khả nay giữ nước

Ngay trong lễ phát động Tết trồng cây diễn ra ở trung tâm huyện, Hoành Bồ đã trồng được trên 2.000 cây xanh các loại như: Phi lao, xoài, long não… góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho thị trấn Trới. Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi đang được các xã ven sông, biển và rẻo cao hưởng ứng. Cụ thể là mỗi địa bàn, cụm dân cư có chương trình hành động “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.


Hồ Yên Lập trữ lượng 130 triệu m3 nước, lưu vực rộng 13.812,4ha

Huyện Hoành Bồ có diện tích rừng bằng diện tích ruộng lúa của tỉnh Thái Bình. Trồng rừng là nguồn thu nhập chính, nguồn xóa đói nghèo, làm giầu của các xã rẻo cao người thiểu số. Mỗi năm huyện trồng trên 2.000 ha rừng tập trung và gần 100 cây phân tán, hàng chục ngàn ha cây dược liệu lâm sản ngoài gỗ. Hoành Bồ là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất toàn tỉnh (đạt trên 72%), nhờ trồng cây kết hợp với bảo vệ rừng.


Thượng nguồn hồ Yên Lập ở xã Bằng Cả, Hoành Bồ

Nét mới trong Xuân Kỷ Hợi này là huyện Hoành Bồ đang chuyển dịch hướng trồng rừng sản xuất sang trồng rừng phòng hộ, bỏ dần loài cây vòng đời ngắn như cây keo, để trồng cây có giá trị kinh tế cao, cây khai thác nguồn lợi lâu dài như cây thông nhựa; ở ven sông suối hồ đập thổ đất trũng trồng cây vối. Các loại cây có khả năm trữ nước, sinh thủy bảo vệ 2 hồ nước ăn lớn nhất của tỉnh là hồ Yên Lập và hồ Cao Vân, đồng thời đáp ứng nhu cầu du lịch sinh thái ở địa phương.

Vũ Phong Cầm

Các bài đã đăng: