19:58 | 24/04/2019

Quảng Ninh: Thị xã Quảng Yên huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa ban hành kế hoạch huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2019 trên địa bàn.


Ảnh minh họa.

Đối tượng huy động là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị trực thuộc tỉnh, lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm, với mức huy động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc bằng hiện vật (ngày công, trao nhà tình nghĩa...).

Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, hiện vật ủng hộ do Ban vận động Quỹ Vì người nghèo thị xã điều phối, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: