16:37 | 22/05/2019

Quảng Trị: Các khu công nghiệp và khu kinh tế tạo việc làm cho 6.000 lao động

(Xây dựng) - Tính đến nay, có 145 dự án đăng ký đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư là gần 23.050 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng trên 3.000ha. Đồng thời, có 24 dự án đang nghiên cứu hoàn thiện thủ tục đầu tư với tổng vốn dự kiến đăng ký 163.900 tỷ.

Các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 1.700 tỷ (tính từ năm 2010 đến 2018); tạo việc làm duy trì khoảng 6.000 lao động/năm, với mức thu nhập gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Nhằm thu hút các nhà đầu tư đến với các khu công nghiệp, khu kinh tế, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư trên 2.673 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước trên 1900 tỷ đồng, các nguồn vốn khác gần 720 tỷ đồng.

Hi Hữu

Các bài đã đăng: