10:23 | 14/05/2019

Quảng Trị: Giữ gìn thành phố mãi xanh - sạch - đẹp

(Xây dựng) - Mới đây, Cty CP Môi trường và Công trình Đô thị (CP MT&CTĐT) Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Phát huy từ những kết quả đạt được, tại Đại hội lần này, Cty đã xây dựng nhiệm vụ và triển khai các giải pháp để luôn giữ TP Đông Hà (Quảng Trị) xanh - sạch - đẹp.


Một góc TP Đông Hà.

Năm 2018 là năm thứ 2 Cty CP MT&CTĐT Đông Hà hoạt động theo mô hình Cty CP có vốn góp chi phối của Nhà nước. Với thời gian chưa phải là dài, song Cty đã có những chuyển biến tích cực trong việc thích ứng với sự thay đổi của cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động đặt hàng dịch vụ công ích với Cty. Cũng là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018, Cty vừa thực hiện các nhiệm vụ vừa tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động theo mô hình cổ phần và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Cty theo kế hoạch của UBND tỉnh và Chính phủ.

Trên nền tảng nguồn lực có sẵn và kết quả đạt được của năm 2017 cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của các ban, ngành cấp trên, đã tạo mọi điều kiện cho Cty ổn định sản xuất kinh doanh, với quyết tâm cao của tập thể cán bộ quản lý và người lao động, Cty đã nỗ lực chủ động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực bám sát nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt mục tiêu, phương hướng, tổ chức triển khai chương trình kế hoạch.

Ông Trần Lương Tưởng - Chủ tịch thành viên Cty cho biết: “Sự thay đổi quy định về tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích theo quy định tại Thông tư 14/TT-BXD đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Cty. Để đạt được doanh thu theo Quyết định đặt hàng, Cty đã thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ, khối lượng. Đồng thời, việc quy định thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán công ích làm cho Cty gặp không ít khó khăn về tài chính, khối lượng duy trì hàng quý đảm bảo nhưng chậm thanh toán ảnh hưởng đến thu nhập đời sống của người lao động. Trong năm, tập thể lãnh đạo Cty đã chỉ đạo và thực hiện thắng lợi nhiều mặt trên lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế, luôn hướng tới lợi ích của người lao động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động. Năm qua, Cty đã hoàn thành 100% các công việc theo hợp đồng đặt hàng năm 2018, đặc biệt đẩy mạnh việc thu dịch vụ vệ sinh môi trường thu về hơn 9 tỷ đồng, đạt 104,8% kế hoạch đề ra”.

Trong thời gian đầu chuyển sang mô hình hoạt động mới Cty đã gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, người lao động đã giúp Cty hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, đảm bảo thu nhập của người lao động bình quân năm 2018 là 6.687.000 đồng cao hơn so với thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 là 6.565.515 đồng, nộp ngân sách đầy đủ theo quy định của Nhà nước và đạt 1,716 tỷ đồng.

Để kết quả hoạt động năm 2019 được như sự mong đợi của cổ đông và chính quyền địa phương, Cty CP MT&CTĐT Đông Hà xây dựng các nhiệm vụ, với những giải pháp cụ thể, đó là: Thực hiện tốt các hợp đồng đặt hàng, công trình, nhiệm vụ UBND TP Đông Hà giao. Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; giữ gìn thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp; bám sát kế hoạch bố trí vốn của thành phố, các chủ trương của tỉnh để đấu thầu các công trình, phần việc nằm trong năng lực của Cty; nghiên cứu, học hỏi, chuẩn bị tốt cho công tác đấu thầu các công trình, hoạt động công ích khi hết thời hạn 03 năm đặt hàng sau cổ phần hóa; xây dựng phương thức quản lý, nâng cao tính chủ động trong từng tổ, đội, từng người lao động để đáp ứng với yêu cầu công việc; hoàn thiện bộ máy quản lý, chuyên môn nghiệp vụ có trình độ, năng lực làm việc có hiệu quả; đầu tư trang thiết bị để phục vụ công việc; thực hiện tốt nội quy, quy chế của Cty, thực hiện an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Hi Hữu

Các bài đã đăng: