20:27 | 16/04/2019

Quảng Trị: Quyết tâm xây dựng huyện Nông thôn mới đầu tiên

(Xây dựng) - Là một huyện nằm ở vùng gò đồi phía Tây trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Quảng Trị, Cam Lộ có 9 đơn vị hành chính với hơn 46.000 người. Đây là huyện duy nhất được UBND tỉnh Quảng Trị chọn để phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới (NTM) vào năm 2020.


Cây hồ tiêu Cam Lộ.

Xác định mục tiêu cốt lõi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nâng cao thu nhập và nâng cao đời sống của người dân, vì thế ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình từ năm 2011, huyện Cam Lộ đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân. Theo đó, năm 2019, huyện Cam Lộ chọn chủ đề là “Năm Nông thôn mới”, tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu, cụ thể hóa các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá cán bộ; tập trung củng cố và giữ vững các tiêu chí của các xã; vận động nhân dân chung tay xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Bằng các giải pháp thiết thực trong các tác xây dựng NTM, có thể khẳng định rằng, chương trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM ở Cam Lộ sớm đạt được nhiều kết quả như mong đợi. Cụ thể, nếu như năm 2011, toàn huyện có 43/152 tiêu chí, bình quân đạt 5,38 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 10,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo 14,98%, thì đến nay, huyện Cam Lộ có 152/152 tiêu chí đạt chuẩn, 8/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,17 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 4,16%...

Về xây dựng huyện NTM, huyện Cam Lộ chỉ đạo theo quan điểm làm đến đâu chắc đến đó, không chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, lấy tiêu chí tăng thu nhập và sự hài lòng của người dân làm tiêu chí cốt lõi trong xây dựng NTM nhưng vẫn giữ được bản sắc, cốt cách tốt đẹp của một làng quê.

Trong 9 tiêu chí quy định huyện đạt chuẩn NTM theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, huyện Cam Lộ cơ bản đạt được 4/9 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt huyện đang tập trung chỉ đạo để đảm bảo đạt chuẩn đúng tiến độ.

Việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, bố trí cán bộ chuyên trách và hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đăng ký sản phẩm; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có một số sản phẩm do các HTX, hộ kinh doanh, người dân sản xuất ra đã có thương hiệu, được các tổ chức xem xét, công nhận nhưng chưa đạt tiêu chuẩn theo OCOP như: Gạo sạch, hồ tiêu, cao dược liệu các loại, dầu lạc, bơ lạc… Huyện đang từng bước chỉ đạo xây dựng kế hoạch để có các giải pháp cụ thể đưa các sản phẩm trở thành sản phẩm OCOP đúng theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng khẳng định: “Cam Lộ là huyện đầu tiên được tỉnh chọn làm điểm xây dựng huyện NTM. Quá trình thực hiện, tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện, đồng thời tỉnh cũng tập trung phân bổ nguồn lực hỗ trợ cho huyện”.

Tuy nhiên, để đạt chuẩn huyện NTM, huyện Cam Lộ cần đẩy nhanh hơn nữa về tiến độ xây dựng NTM, tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt theo hướng bền vững trong đó chú trọng việc lấy ý kiến hài lòng của người dân đúng thực chất để người dân tự đánh giá về kết quả xây dựng NTM. Các Sở, ngành cần đánh giá kỹ lưỡng, chi tiết, khách quan về kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế nhằm định hướng giúp huyện các biện pháp khắc phục kịp thời.

Hi Hữu

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: