15:11 | 25/09/2019

Sở Xây dựng Bắc Ninh băn khoăn chuyện tích hợp quy trình cấp phép xây dựng

(Xây dựng) – Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh kiến nghị vẫn phải tách riêng biệt hai công tác thẩm định với cấp Giấy phép xây dựng (GPXD).


Ông Nguyễn Xuân Đoàn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

Không thể thiếu giấy tờ hợp pháp về đất khi cấp GPXD

Ông Nguyễn Xuân Đoàn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết: Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi đã có những nội dung điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng là rất tốt, rất lành mạnh.

Tuy nhiên, việc tích hợp quy trình cấp GPXD với thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công là vấn đề mà cơ quan này còn nhiều băn khoăn, lo ngại.

Thiết kế xây dựng được thẩm định phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, là cơ sở để chủ đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng, làm các thủ tục về đất đai. Do vậy, nội dung thiết kế xây dựng có thể được thẩm định trên hồ sơ chưa phải là đất đai hợp pháp của chủ đầu tư. Nhưng giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất để được cấp GPXD là cực kỳ quan trọng, không thể thiếu khi cấp GPXD. Do đó, khi chủ đầu tư xin cấp GPXD thì hồ sơ đất đai phải bao gồm những văn bản pháp lý nào, cần được quy định thật cụ thể.

Ông Nguyễn Xuân Đoàn kiến nghị vẫn phải tách riêng biệt công tác thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) và cấp GPXD. Nếu muốn tích hợp hai công tác này, cần thiết phải có sự thống nhất giữa Luật Xây dựng và Luật Đất đai về giấy tờ hợp pháp về đất trong cấp GPXD.

Mặt khác, về đối tượng miễn cấp GPXD quy định tại Điểm e, khoản 29, Điều 1 dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi, cần xem xét đối chiếu với điểm c, khoản 25 dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi, để tránh tình trạng công trình được xây dựng trên khu đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất trong hồ sơ về đất đai, đặc biệt đối với các dự án sử dụng vốn khác (như vốn của tư nhân).

Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, Sở Xây dựng Bắc Ninh thực hiện thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình 331 hồ sơ. Trong đó, có 61/331 hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý được hướng dẫn điều chỉnh hoặc bổ sung văn bản pháp lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật; 47/331 hồ sơ chưa tuân thủ quy hoạch xây dựng được hướng dẫn điều chỉnh hoặc bổ sung đảm bảo phù hợp quy hoạch; 85/331 hồ sơ chưa phù hợp, chưa xác định được phương án hoặc chưa đảm bảo các thông số đấu nối được hướng dẫn điều chỉnh đảm bảo phù hợp quy định; 41/331 hồ sơ chưa giải trình hoặc làm rõ yêu cầu về giải pháp công nghệ được hướng dẫn điều chỉnh đảm bảo sự phù hợp; 59/331 hồ sơ chưa tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phóng cháy, chữa cháy hoặc chưa áp dụng đầy đủ được hướng dẫn điều chỉnh hoặc bổ sung đảm bảo sự phù hợp.


Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh kiến nghị tách riêng biệt hai công tác thẩm định với cấp GPXD.

Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán 822 hồ sơ. Số lượng hồ sơ phải điều chỉnh, bổ sung là 313/822 hồ sơ, phần lớn tập trung ở các nội dung về giải pháp thiết kế không đảm bảo an toàn hoặc quá lãng phí, giải pháp đấu nối hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo, áp dụng chưa đúng, đủ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

Thực hiện cấp GPXD cho 107 công trình, trong đó có 15 công trình cấp 1. Ở bước cấp GPXD còn 05/107 công trình chưa đảm bảo các quy định về đất đai theo Nghị định 53/2017/NĐ-CP. Vì vậy, Sở Xây dựng phải phối hợp với các cơ quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, các ngân hàng thương mại nhận tài sản thế chấp xem xét, xử lý.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: