19:47 | 28/08/2019

Sở Xây dựng Thanh Hóa: Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm

(Xây dựng) - Với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức và tinh thần gắn kết của các phòng, ban, đơn vị liên quan, cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt từ ban lãnh đạo Sở và UBND tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2019 Sở Xây dựng Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


Sáu tháng đầu năm 2019 Sở Xây dựng Thanh Hóa đã kiểm tra 141 công trình. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị các sản phẩm công nghiệp xây dựng chủ yếu của ngành Xây dựng gồm: Đá khai thác đạt 4.999 nghìn m3 bằng 111% so cùng kỳ; cát xây dựng đạt 3.461 nghìn m3 bằng 110% so cùng kỳ; gạch lát nền Vicenza đạt 2.822 nghìn m2 bằng 91,5% so cùng kỳ; xi măng các loại bằng 7.173 nghìn tấn bằng 103,5% so cùng kỳ; gạch xây đạt 699.611 nghìn viên bằng 101,7% so cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 53.323 tỷ đồng bằng 114,4% so cùng kỳ, bằng 42,7% so với kế hoạch; trong đó, các đơn vị địa phương quản lý 6.863 tỷ đồng, bằng 109% so cùng kỳ; các đơn vị Trung ương quản lý 7.986 tỷ đồng, bằng 107% so cùng kỳ; vốn ngoài Nhà nước đạt 29.060 tỷ đồng, bằng 113% so cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 9.414 tỷ đồng, bằng 131% so cùng kỳ.

Ngoài ra, 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 cũng được đẩy mạnh công tác thực hiện và đã đem lại những kết quả tích cực. Cụ thể như: Công tác cải cách hành chính đã đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính: Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc; Đã hoàn thiện và ký quyết định ban hành 29/37 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước, thực hiện trực tiếp của Sở Xây dựng.

Về công tác phát triển đô thị và quản lý quy hoạch - kiến trúc Sở Xây dựng đã thông báo chỉ tiêu phát triển đô thị đến 27 huyện, thị xã, thành phố tại Thông báo số 117/SXD-KTXD ngày 07/01/2019. Ngoài ra, Sở tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chấp thuận phương án quy hoạch kiến trúc và phê duyệt nhiệm vụ, quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết (QHCT) các khu vực quan trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Với 04 hồ sơ; thẩm định QHCT: 06 đồ án; thỏa thuận MBQHCT: 09 hồ sơ; thỏa thuận nhiệm vụ QHCT 1/500: 07 hồ sơ.

Công tác quản lý quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn được quan tâm thực hiện theo quy định, việc đầu tư xây dựng các dự án đều tuân thủ theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; không có tình trạng tự ý điều chỉnh quy hoạch; trường hợp điều chỉnh quy hoạch (nếu có) thì đều thực hiện theo quy trình.

6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt 20 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng (04 đồ án và 16 nhiệm vụ), gồm: 01 đồ án quy hoạch vùng huyện; 01 đồ án quy hoạch chung; 02 đồ án quy hoạch chi tiết; 03 nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện; 07 nhiệm vụ lập quy hoạch chung; 02 nhiệm vụ dự toán lập quy hoạch phân khu và 04 nhiệm vụ lập QHCT. Ngoài ra, UBND tỉnh đã phê duyệt 03 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung các thị trấn.

Về công tác quản lý chất lượng trong 6 tháng đầu năm, Sở cũng đã tiến hành kiểm tra 141 công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng kỹ thuật. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 51 công trình. Qua kiểm tra giúp các chủ đầu tư khắc phục kịp thời những tồn tại về kỹ thuật, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quản lý chất lượng bằng xử phạt hành chính và yêu cầu phá dỡ hạng mục công trình chất lượng kém.

Về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở của Chính phủ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến nay cơ bản hoàn thành.

Trần Cường

Các bài đã đăng: