08:48 | 27/01/2019

Sở Xây dựng Thanh Hóa tăng cường quản lý chất lượng công trình

(Xây dựng) - Thanh Hóa là một tỉnh có tốc độ xây dựng hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật lớn để bắt kịp tốc độ phát triên kinh tế - xã hội. Việc quản lý chất lượng công trình cần phải đảm bảo an toàn mang tính bền vững càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Sở Xây dựng Thanh Hóa chú trọng trong quản lý chất lượng công trình.

Quản lý chất lượng xây dựng công trình là công tác quan trọng xuyên suốt toàn bộ một dự án, từ khâu thẩm định tư vấn thiết kế, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đến khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong năm 2018, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình. Tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 về phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức, triển khai thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng (Công văn số 1798/SXD-QLCL ngày 12/4/2018); việc thực hiện an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng công trình (Công văn số 2603/SXD-QLCL ngày 22/5/2018); Thông tư 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 17:2018/BXD (Công văn số 3386/SXD-QLCL ngày 25/6/2018). Phối hợp với đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng ở từng địa bàn; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi có biểu hiện vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Qua đó trong năm 2018 tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức kiểm tra 265 công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng 112 công trình (trong đó không chấp thuận nghiệm thu 22 công trình). Qua kiểm tra đã giúp các chủ đầu tư kịp thời khắc phục những tồn tại về mặt kỹ thuật, yêu cầu phá dỡ, làm lại những phần công trình không đảm bảo yêu cầu, kém chất lượng. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng bằng xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Thanh Hóa tiếp tục tổ chức phối hợp với đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng từ khâu: Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; nắm tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng ở từng địa bàn. Phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng. Công tác kiểm tra phải thực hiện theo kế hoạch cụ thể, phối hợp giữa các ngành, tránh chồng chéo.

Trần Cường

Các bài đã đăng: