10:43 | 15/08/2017

Sở Y tế Nghệ An đề nghị tạm dừng thực hiện Công Văn 3005 của BHXH Việt Nam

(Xây dựng) - Mới đây, ngày 11/8/2017, Sở Y tế Nghệ An đã có Văn bản số 1993/SYT-NVY gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị tạm dừng thực hiện theo Công văn 3005/BHXH của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trên địa bàn Nghệ An vì chưa phù hợp với chủ trương của chính sách về Bảo hiểm y tế (BHYT).


Một cơ sở KCB tại tỉnh Nghệ An.

Thời gian gần đây Sở Y tế Nghệ An nhận được báo cáo từ các cơ sở KCB và thông tin phản ánh từ Báo điện tử Xây dựng với nội dung: Ngày 19/7/2017 BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3005/BHXH-CSYT về thực hiện quản lý chi phí KCB BHYT đối với đa tuyến đi ngoại tỉnh gửi BHXH tỉnh Hà Tĩnh và BHXH tỉnh Nghệ An; đối với trường hợp KCB thông tuyến tại bệnh viện tuyến huyện ngoài địa bàn tỉnh thì thanh toán theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 22 Luật BHYT.

Thực hiện thanh toán trực tiếp theo Điều 16 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014, giao BHXH Nghệ An yêu cầu các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổ chức và tổ chức giám định chặt chẽ chi phí KCB để BHXH tỉnh Hà Tĩnh làm cơ sở thanh toán trực tiếp cho người bệnh.


Văn bản 1993 của Sở Y tế Nghệ An gửi BHXH Việt Nam.

Theo đó, tại Văn bản số 1993 với cương vị là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về BHYT, Sở Y tế Nghệ An có ý kiến như sau: Chính sách pháp luật về BHYT là chính sách an sinh xã hội chia sẻ lợi ích khi không may mắc bệnh, giảm gánh nặng về chi phí y tế cho người bệnh tham gia BHYT. Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thể BHYT được hưởng chế độ tại các cơ sở khám chữa bệnh (ký hợp đồng với cơ quan BHXH) theo đúng quy định của Luật BHYT.

Việc quy định thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người dân tỉnh Hà Tĩnh có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh thông tuyến huyện tại các cơ sở khám chữa bệnh khi phải chi trả các dịch vụ y tế đặc biệt có chi phí lớn (thay khớp háng, mổ Longo…) không phù hợp với chính sách của Đảng và nhà nước trong việc giảm thủ tục hành chính tạo điều kiện tối đa cho người dân đi khám chữa bệnh, gây khó khăn cho cơ sở khám chữa bệnh trong việc giải cho người bệnh và tạo áp lực cho nhân viên y tế khi đối mặt với người có thể BHYT.

Công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT của ngành BHXH được thực hiện phủ kín trên tất cả các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc theo quy trình giám định ban hành tại Quyết định 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc quy trình giám định BHYT. Do đó việc giám định chi phí KCB của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB được cơ quan BHXH giám sát chặt chẽ theo quy định. Vậy việc BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3005/BHXH-CSYT quy định riêng cho hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là chưa phù hợp với chủ trương của chính sách về BHYT.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tạm dừng thực hiện nội dung tại Công Văn 3005/BHXH-CSYT đối với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Quang Hợp

Các bài đã đăng: