15:32 | 07/01/2019

Sông Lô (Vĩnh Phúc): Giao thông nông thôn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(Xây dựng) - Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư sẽ góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, hệ thống giao thông nông thôn của huyện Sông Lô đang ngày càng hoàn thiện.


Giao thông nội đồng được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế.

Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn có lẽ là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới đối với một huyện còn nhiều khó khăn như Sông Lô.

Sau khi thành lập, huyện Sông Lô mới chỉ có trên 11% đường giao thông nông thôn được cứng hóa, còn lại là đường đất nên điều kiện đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, trong đó có công tác xã hội hoá huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng giao thông nông thôn.

Với đặc thù là huyện miền núi, điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, mạng lưới các công trình giao thông chưa thực sự được đầu tư phát triển đúng mức, việc triển khai các dự án, công trình trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng (GPMB), quá trình giải ngân chậm...

Để đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình trọng điểm theo đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, UBND huyện Sông Lô chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp.

Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện chủ động phối hợp với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế tập trung giám sát và đôn đốc thi công các công trình.

Các phòng, ban chức năng tập trung giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính liên quan đến công tác đền bù GPMB, thu hồi đất; chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình triển khai thi công các công trình.

Trong năm 2018, UBND huyện Sông Lô chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung GPMB và thực hiện thi công công trình đường từ nút giao Văn Quán - Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến trung tâm huyện lỵ và tuyến nhánh đi khu công nghiệp Sông Lô I.

Tiếp tục duy tu đường tỉnh lộ 307 đoạn qua xã Nhạo Sơn, Đồng Quế, Lãng Công. Xây rãnh, thảm asphalt mặt đường tỉnh lộ 307 đoạn xã Tân Lập - Nhạo Sơn. Tiếp tục thi công 05 tuyến đường liên xã, 19 tuyến đường nội thị; duy tu sửa chữa một số tuyến đường xuống cấp, như: ĐH 58 đoạn đê tả Sông Lô đi Nhân Đạo; ĐH 56, 56B đoạn từ tỉnh lộ 307 xã Tân Lập đi Yên Thạch, Như Thụy…

Trong năm đã tiến hành khởi công 09 dự án của huyện, nâng cấp cứng hóa được được 29,3km đường giao thông; trong đó đường giao thông trục xã 5,65 km, đường trục thôn 10km, đường ngõ xóm 11,75km, giao thông nội đồng 1,19km.

Nâng tỷ lệ đường trục xã được cứng hóa lên 222,43km đạt 94,59%; đường trục thôn được cứng hóa 194,2km đạt 84,47%, đường ngõ xóm cứng hóa 122,25km đạt 55,12%, đường trục chính giao thông nội đồng cứng hóa 83,12km đạt 61,12%.

Trong năm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 công trình, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình chưa hoàn thành. Tổng giá trị đầu tư ước thực hiện 170.200 triệu đồng, tăng 7,58% so với cùng kỳ.

Kết quả trên cho thấy, với sự chỉ đạo quyết tâm của các cấp, các ngành thông qua các biện pháp cụ thể, phù hợp, mạng lưới giao thông nông thôn trong huyện không ngừng được mở rộng, nâng cấp, đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Làm thay đổi cả diện mạo Nông thôn mới, đồng thời tạo nên nếp nghĩ và các cách làm mới ở cơ sở. Nhờ giao thông nông thôn phát triển nên việc vận chuyển hàng hoá, nông sản, giao lưu, buôn bán, đi lại của nhân dân được thuận lợi, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân có những bước cải thiện đáng kể.

Những bước đi hiệu quả của huyện Sông Lô trong khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn vốn vào công cuộc phát triển giao thông nông thôn, tiến tới xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo nên một hệ thống giao thông khá thuận tiện, đảm bảo sự đi lại, vận chuyển nhanh chóng, kịp thời; giúp đảm đương vai trò “mạch máu” lưu thông cho quá trình sản xuất và tiêu thụ được liên tục. Qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn nói riêng và trên địa bàn toàn huyện nói chung.

Tuy nhiên, để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng đồng bộ, huyện Sông Lô cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý chất lượng công trình; làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư và tận dụng tốt các nguồn vốn để đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Trang Lê

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: