14:57 | 17/09/2019

Sức bật nông thôn mới Bắc Ninh

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bắc Ninh đã đạt những kết quả toàn diện, tích cực.

Trong 10 năm qua, diện mạo nông thôn Bắc Ninh đã có những đổi mới tích cực, toàn diện.

Toàn tỉnh đã có 89/97 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 91,75%; 05 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Đây chính là tiền đề quan trọng để Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2020 với 8/8 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Với mục tiêu xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị, trong 10 năm qua, diện mạo nông thôn Bắc Ninh đã có những đổi mới tích cực, toàn diện; các công trình hạ tầng cơ sở được tập trung đầu tư, nâng cấp, đã và đang hỗ trợ tốt cho việc tổ chức sản xuất và sinh hoạt cho người dân ở nông thôn.

Thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng NTM, toàn tỉnh đã thực hiện 42 đề tài khoa học cấp tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện đã có 44 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 207,7 ha, tập trung vào các đổi tượng cây trồng chính như lúa, rau an toàn và hoa, cây cảnh, trong đó có 29 cơ sở sản xuất trong nhà lưới, nhà kính với diện tích nhà lưới 9,45 ha, nhà kính 10,68 ha. Nhiều mô hình cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất.

Lĩnh vực chăn nuôi, công nghệ chuồng kín với hệ thống làm mát, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi, máng ăn và nước uống tự động; các tiến bộ kỹ thuật trong lai tạo giống vật nuôi, công nghệ sinh học được tăng cường ứng dụng.

Điển hình là ứng dụng công nghệ di truyền trong việc chọn lọc gen gà Hồ phục vụ công tác bảo tồn, chọn giống; áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gà; sử dụng các enzyme, các chế phẩm sinh học probiotic trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; công nghệ xử lý chất thải DEWATS, công nghệ thông tin,... đã góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản xuất chăn nuôi của tỉnh.

Lĩnh vực thủy sản, Bắc Ninh đã có 11 cơ sở nuôi trồng thủy sản được chứng nhận VietGAP (trong đó có 09 cơ sở nuôi cá trong ao đất với tổng diện tích 15,6 ha cho thu nhập khoảng 250 triệu đồng/ha/năm; 02 cơ sở sản xuất cá lồng với tổng số 135 lồng); mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ cao “sông trong ao” đang được xây dựng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản, dự kiến năng suất đạt từ 20-30 tấn/ha.

Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 505 hợp tác xã nông nghiệp, dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 18 hợp tác xã đi vào hoạt động; có 250 trang trại tập trung, sản xuất theo hướng hàng hóa; 27 trang trại thủy sản; 21 trang trại tổng hợp.

Đây là định hướng quan trọng cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trong tỉnh (thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2013 là 31,9 triệu đồng, đến tháng 6/2019 ước đạt 59,7 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 giảm còn 1,62%.

Mục tiêu Bắc Ninh đặt ra là đến năm 2020 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tạo tiền đề trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.


Theo DUY CẢNH/nongnghiep.vn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: