21:56 | 19/05/2019

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Nhiều giải pháp phát huy và nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới

(Xây dựng) - Ngay sau khi được Chính phủ công nhận là huyện Nông thôn mới (NTM) năm 2018, xác định các tiêu chí đã đạt được chỉ là kết quả bước đầu, thời gian qua, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, thực hiện các giải pháp cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.

Cơ sở hạ tầng của huyện Tam Đảo được đổi thay nhờ thực hiện có hiệu quả chương trình NTM.

Đến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện Tam Đảo đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận là xã NTM. Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/04/2016 về việc ban hành tiêu chí huyện NTM, qua rà soát, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, huyện Tam Đảo cơ bản đã đạt 9/9 tiêu chí.

Trong thời gian tới, UBND huyện Tam Đảo tiếp tục chỉ đạo các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xã, huyện NTM theo quy định; tăng cường công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị và các thôn dân cư, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn luôn sạch – đẹp.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện Tam Đảo và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội sẽ chú trọng phối hợp để đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Linh Linh – Nhật Minh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: