20:32 | 14/05/2019

Tân Sơn (Phú Thọ): Phát huy nội lực xây dựng Nông thôn mới

(Xây dựng) - Sau nhiều năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), cùng với các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất từ đó đời sống nhân dân được nâng cao.

Hiện nay, hệ thống giao thông, thủy lợi của các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn cơ bản được kiên cố hóa đáp ứng việc đi lại, phát triển sản xuất, kinh doanh của nhân dân, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã được cải thiện hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của UBND, huyện đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn, dự án chương trình mục tiêu hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp, sự đóng góp của nhân dân thực hiện theo quy chế dân chủ.

Với nguồn vốn đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình NTM đã thực hiện năm 2018 là 16.461,1 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; Trong đó: Đầu tư cho giao thông nông thôn là 4.965,3 triệu đồng; thủy lợi là 1.963 triệu đồng; Xây dựng trường học là 6.682,3 triệu đồng; cơ sở vật chất văn hóa là 1.270,6 triệu đồng; đầu tư khác là 1.579,9 triệu đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thực hiện năm 2018 là 4.372 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; Trong đó: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 1.080 triệu đồng; quản lý, điều hành là 144 triệu đồng; tuyên truyền là 128 triệu đồng; tăng cường cơ sở vật chất trường học là 2.500 triệu đồng; thực hiện xóa mù chữ là 411,57 triệu đồng; xử lý chất thải rắn là 108,43 triệu đồng.

Từ những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, huyện Tân Sơn đã có những thành tựu đáng ghi nhận trong chương trình xây dựng NTM. Các tuyến đường giao thông theo quy hoạch NTM của 16 xã là 900,17km; đến nay đã được cứng hóa 544,21km, đạt 60,45%, trong đó: Đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%; Đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt 59,84%; Đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt 41,03%; Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt 16,7%. Đường nhựa đến trung tâm các xã đạt 100%.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 17,6% (giảm 4,52% so với năm 2017). Cơ cấu lao động có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 là 78,5% (giảm 3,7% so với năm 2017); chú trọng thực hiện công tác xúc tiến, giới thiệu việc làm, tạo việc làm mới cho lao động; số lao động được giải quyết việc làm 1.100 người, trong đó xuất khẩu lao động đạt 210 người; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tại cộng đồng về tệ nạn ma túy, mại dâm, bình đẳng giới.

Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 25%. Các hộ dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh đều cam kết chấp hành tốt việc bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 77%. Huyện đang đầu tư xây dựng khu tập kết rác thải tập trung xã Mỹ Thuận để thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải tập trung tại Trạm Thản theo chỉ đạo của tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Sơn sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những vướng mắc khó khăn; huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM năm 2019 đưa Tân Sơn trở thành một vùng quê đầy tiềm năng văn minh giàu mạnh.

Trang Lê

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: