16:52 | 10/01/2019

Tăng cường hiệu quả công tác xử lý chất thải rắn

(Xây dựng) – Ngày 10/1 tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghiệp môi trường (CNMT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về xử lý chất thải rắn (CTR). Đây là hoạt động trao đổi, thảo luận các vấn đề pháp luật, các cơ chế chính sách, công nghệ, thiết bị và định hướng giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, ứng dụng các công nghệ xử lý CTR tiên tiến, thân thiện môi trường, lựa chọn các công nghệ xử lý CTR phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị.

CTR đang trở thành vấn đề nóng, gây bức xúc tại nhiều địa phương. Chính phủ mới đây (tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018) đã phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, đối với CTR đô thị: Tất cả các đô thị loại đặc biệt và loại I có công trình tái chế CTR phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình, 85% các đô thị còn lại có công trình tái chế CTR phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình.

90% tổng hợp CTR sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng tái chế, sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ, phấn đấu tỷ lệ CTR sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom.

Đối với khu vực nông thôn: 80% lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, tự xử lý và xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost… Đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý Nhà nước và các chuyên gia về chất lượng CTR.

Ông Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch Hiệp hội CNMT Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch Hiệp hội CNMT Việt Nam chia sẻ: “Trở ngại lớn nhất hiện nay trong việc xử lý CTR, theo phản ánh của nhiều địa phương và qua điều tra của Hiệp hội CNMT Việt Nam chính là chưa tìm kiếm được công nghệ phù hợp với loại CTR của Việt Nam. Phần lớn công nghệ ngoại nhập chưa thích hợp với CTR không phân loại, nghèo năng lượng; trong khi công nghệ trong nước còn gây ô nhiễm, chưa đáp ứng với tiêu chuẩn môi trường.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến chính sách và quản lý CTR tại địa phương chưa được giải quyết gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiệp hội CNMT muốn thông qua đối thoại này tìm được tiếng nói chung giữa cơ quan quản lý Nhà nước và địa phương với doanh nghiệp trong việc đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề CTR hiện nay. Trên cơ sở thống nhất chung đó cùng kiến nghị với Chính phủ các bước đi cụ thể, các chương trình hành động doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu đề ra”.

Các nhà quản lý Nhà nước chia sẻ giải pháp tăng cường hiệu quả công tác xử lý chất thải rắn.

Tại Hội nghị, các nhà quản lý đến từ một số Bộ như Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và đại diện một số doanh nghiệp đã đưa ra những ý kiến liên quan đến hoạt động xử lý CTR.

Bộ Xây dựng là cơ quan Trung ương phụ trách trực tiếp về vấn đề quản lý CTR sinh hoạt đô thị và CTR sinh hoạt nông thôn tập trung liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải bao gồm cả tổ chức lập, thẩm định phê duyệt, xây dựng công bố định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, xuất vốn đầu tư, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu và thẩm định công nghệ xử lý CTR sinh hoạt mới nghiên cứu và lần đầu áp dụng tại Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài Nguyên & Môi trường).

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Xây dựng cũng đưa ra một số nhóm giải pháp chính để xử lý CTR như: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế chính sách về quản lý CTR; Tăng cường nghiên cứu khoa học, hiện đại hóa công nghệ và sản xuất thiết bị; Quy hoạch quản lý CTR; Thiết lập cơ sở dữ liệu về CTR toàn quốc; Phát triển nguồn lực thực hiện chiến lược; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhân lực; Hợp tác quốc tế.

Khánh An

Các bài đã đăng: