14:03 | 09/03/2018

Tăng cường thực thi pháp luật về môi trường trong hoạt động giao thông vận tải

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và Bộ GTVT thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021 nhằm tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải.


Ảnh: VGP/Phan Trang

Chương trình nhằm mục đích tăng cường phối hợp giữa Bộ TN&MT và Bộ GTVT nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải, đặc biệt trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch và trong quá trình thẩm định, phê duyệt, thực hiện đầu tư các dự án của ngành giao thông vận tải. Đồng thời, phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Bộ để quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong hoạt động của ngành giao thông.

Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, quản lý và sử dụng đất đai, biển và hải đảo... phù hợp với mục tiêu phát triển ngành giao thông.

Đề xuất, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ tích hợp, chia sẻ trao đổi dữ liệu, các cơ sở dữ liệu, tài nguyên và môi trường do 2 Bộ quản lý; xây dựng cơ chế kết nối liên thông hỗ trợ công tác quản lý điều hành, hệ thống dịch vụ công trực tuyến giữa hai Bộ theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Bộ GTVT có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường trong giao thông vận tải.

Hai Bộ hỗ trợ, phối hợp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trong quá trình hoàn chỉnh mạng lưới GTVT, nhất là giao thông đường bộ, hàng không, đường sắt… từ xây dựng đến khai thác, đều tác động lớn đến tài nguyên và môi trường sống, Bộ GTVT cần phải phối hợp với Bộ TN&MT rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường trong GTVT.

Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tích hợp các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành GTVT…

Qua nội dung ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mong rằng các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ sẽ thay mặt hai Bộ phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai cụ thể một số dự án, công trình như: phê duyệt các dự án cao tốc Bắc-Nam, triển khai xây dựng sân bay Long Thành, đây là hai dự án quan trọng quốc gia, nên rất cần các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp tác trong quá trình thẩm định, phê duyệt, thực hiện đầu tư các dự án; đồng thời mong Lãnh đạo Bộ và các cơ quan tham mưu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Bộ GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng đánh giá trong quá trình phát triển của ngành GTVT, xây dựng hạ tầng giao thông, phương tiện tham gia giao thông có tác động rất lớn đến tải nguyên và môi trường, hai Bộ cần phải ợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ngoài trách nhiệm của hai Bộ GTVT và Tài nguyên và Môi trường, cần sự hợp tác của các Sở TN&MT, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp công tác tại địa phương.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị hai Bộ giao cơ quan làm đầu mối trong phối hợp công tác. Căn cứ nhiệm vụ của mỗi bên, hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm trình Bộ trưởng hai Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch cho năm sau.

Về tổ chức thực hiện, hai Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc trong việc phối hợp, thống nhất triển khai nội dung Chương trình phối hợp công tác. Đối với các hoạt động phối hợp thường xuyên, mỗi Bộ tự bảo đảm kinh phí theo quy định; đối với các hoạt động phối hợp có kế hoạch dài ngày, kinh phí lớn, hai Bộ cùng nhau bàn bạc xác định kinh phí phối hợp, thống nhất cách thức phân bổ cho mỗi Bộ hoặc báo cáo đề xuất với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định cấp kinh phí.

Hai Bộ thống nhất giao Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TN&MT), Vụ Môi trường (Bộ GTVT) làm đầu mối của hai Bộ trong phối hợp công tác. Căn cứ nhiệm vụ của mỗi bên, hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng GTVT phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.


Theo Phan Trang/Chinhphu.vn

Các bài đã đăng: