21:11 | 12/01/2018

Thái Nguyên: Hơn 1.674 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Xây dựng) - Với tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đạt hơn 1.674 tỷ đồng, hệ thống cơ sở hạ tầng tại các địa phương tỉnh Thái Nguyên đã từng bước được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu về xã hội, sản xuất, dân sinh và đời sống tinh thần cho người dân.


Kết thúc năm 2017 tỉnh Thái Nguyên đã có thêm 12 xã về đích NTM.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.674 tỷ đồng, đưa số vốn đầu tư cho chương trình này cao nhất từ trước đến nay, tăng 380 tỷ đồng so với năm 2016.

Trong số trên 1.674 tỷ đồng xây dựng NTM được đầu tư tại Thái Nguyên nhân dân đóng góp 313 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của Trung ương; ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

Từ những nguồn vốn này, năm 2007 tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được 603,6km đường giao thông các loại; nâng cấp, cải tạo 50 hồ đập, 87km kênh mương, 111 trạm biến áp, 323 phòng học, 21 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 179 nhà văn hóa xóm, 8 trạm y tế, 4 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung...

Từ kết quả trên, kết thúc năm 2017 tỉnh Thái Nguyên đã có thêm 12 xã về đích NTM, vượt 2 xã so với kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 64 xã.

Cũng trong năm 2017, TP Thái Nguyên là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với 8/8 xã đã đạt 19 tiêu chí xã NTM.

Trong kế hoạch năm 2018, Thái Nguyên phấn đấu có thêm 10 xã trở lên đạt chuẩn NTM và phấn đấu không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

PV

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: