09:40 | 11/10/2017

Thái Nguyên: Rà soát việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư

(Xây dựng) - Ngày 10/10, ông Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn.


Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, TP Thái Nguyên được khởi công xây dựng từ tháng 12/2016.

Theo đó, tại Công văn số 4500/UBND-CNN Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là việc kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các quy định về đánh giá tác động môi trường.

Còn nhớ, hồi cuối tháng 5/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi trực tiếp UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị tạm dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Vạn Phúc, tại thị xã Sông Công do Cty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Vạn Phúc làm chủ đầu tư, với lý do Dự án này chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Báo Xây dựng, hai “siêu” dự án đang được triển khai là Dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh hồ Núi Cốc và 9 dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tại Thái Nguyên thực hiện khởi công xây dựng từ tháng 12/2016, nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa ký hợp đồng BT và cũng chưa hoàn thiện các thủ tục về môi trường đối với dự án theo đúng quy định.

Tại Công văn nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về những dự án đầu tư đã triển khai nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh, kèm theo phương án đề xuất xử lý, khắc phục tồn tại đối với từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

PV

Các bài đã đăng: