23:17 | 14/11/2017

Thanh Ba (Phú Thọ): Phấn đấu về đích chuẩn Nông thôn mới năm 2017

(Xây dựng) - Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), bộ mặt NTM của huyện Thanh Ba - Phú Thọ có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp đáng kể. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.


Hội nghị chè Vân Lĩnh.

Đến tháng 9/2017, qua rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí NTM của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, trong tổng số 26 xã, huyện Thanh Ba có 4 xã đạt chuẩn NTM (Đông Thành, Chí Tiên, Đỗ Xuyên, Lương Lỗ); 6 xã đạt 14 - 18 tiêu chí (Hoàng Cương, Đồng Xuân, Vũ Yển, Khải Xuân, Ninh Dân, Thanh Hà); 13 xã đạt 10 - 13 tiêu chí (Võ Lao, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Đại An, Yển Khê...) và 3 xã đạt 7 - 9 tiêu chí (Năng Yên, Thanh Xá và Yên Nội). Kết quả huy động nguồn lực đạt trên 54 tỷ đồng, gồm vốn: Ngân sách Nhà nước trực tiếp và lồng ghép, tín dụng, huy động từ cộng đồng dân cư và các tổ chức, doanh nghiệp...

Người dân đã chủ động tham gia xây dựng nông nghiệp nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiến đất, đóng góp đối ứng cùng với Nhà nước thực hiện xây dựng NTM; bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm2,2%; xây dựng mới được hàng nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách; 80% dân số được phủ sóng 3G; trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều mô hình đạt hiệu quả cao như lúa, ngô chất lượng cao, cà chua nhà lưới, nuôi thâm canh cá, gà an toàn sinh học sử dụng men vi sinh xử lý chất thải...

Với 18/19 tiêu chí đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2017, 2 xã (Đồng Xuân, Ninh Dân) tiếp tục hoàn thiện tiêu chí còn lại để nỗ lực về đích NTM, đưa toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có thêm 8 xã đạt NTM và 9 xã cơ bản đạt NTM.

Lam Ngọc

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: