11:16 | 13/12/2017

Thanh Hóa: Rác và chất thải bủa vây dọc bờ biển xã Hải Hà

Hải Hà là một trong những xã nằm ven biển thuộc huyện Tĩnh Gia có rất nhiều thuận lợi phát triển về kinh tế biển, tuy nhiên, hiện nay tình trạng ô nhiễm dọc bờ biển càng trở nên nghiêm trọng.


Rác thải tràn vào nước biển thuộc địa phận xã Hải Hà khiến nước có màu đen kịt, phía xa là một nhà máy nằm trong khu công nghiệp cảng nước sâu Nghi Sơn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Rác thải trôi nổi trong nước biển thuộc địa phận xã Hải Hà. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Rác thải xuất hiện đầy trên đê biển thuộc địa phận xã Hải Hà. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Rác và nước thải trên một con kênh dẫn ra biển thuộc địa phận xã Hải Hà có màu đen kịt. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Khu vực biển xã Hải Hà, Tĩnh Gia khi nước rút để lại những chất thải màu đen kịt gây ảnh hưởng môi trường biển nghiêm trọng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Khu vực biển xã Hải Hà, Tĩnh Gia khi nước rút để lại những chất thải màu đen kịt gây ảnh hưởng môi trường biển nghiêm trọng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Theo (TTXVN/VIETNAM+)

Các bài đã đăng: