22:56 | 08/11/2018

Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

(Xây dựng) – Sáng 8/11, tại tỉnh Bình Dương, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đã chính thức thành được lập theo Quyết định của Bộ Nội vụ, với 134 thành viên là cá nhân và tổ chức trên cả nước.

Hiệp hội đã chính thức tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần I (2018 - 2023), bầu Ban chấp hành Hiệp hội gồm 15 thành viên, Ban thường vụ gồm 9 thành viên và Ban kiểm tra gồm 5 thành viên.


Ban chấp hành Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam ra mắt Đại hội nhiệm kỳ I (2018 – 2023)

Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh một cách tự nguyện không vụ lợi.

Mục đích là tập hợp, đoàn kết hội viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hợp tác và phát triển kinh tế trong lĩnh vực môi trường, thiết kế sản xuất chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh…

Một trong những hoạt động chính của Hiệp hội là tuyên truyền nâng cao ý thức xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn; phổ biến, áp dụng những thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, duy trì, bảo dưỡng nhà vệ sinh, tiến hành khảo sát, xác lập các phương án cải tạo mới nhà vệ sinh cộng cộng đạt tiêu chuẩn thế giới...

Trụ sở của Hiệp hội đặt tại số 5 đường 30 tháng 4, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cao Cường

Các bài đã đăng: