22:45 | 18/09/2019

Thị xã Phú Thọ chuyển mình sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

(Xây dựng) – Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân, đến nay 100% các xã trên địa bàn thị xã Phú Thọ đã được công nhận đạt chuẩn NTM và cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh cán đích NTM trước thời hạn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện đề ra.


100% các tuyến đường đều được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế.

Từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến nay, toàn thị xã đã huy động trên 1.000 tỷ đồng để thực hiện hơn 100 dự án xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, trường học và phát triển sản xuất ở các xã nông nghiệp. Riêng nguồn vốn xây dựng NTM đạt trên 500 tỷ đồng; trong đó nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đóng góp gần 180 tỷ đồng, hiến trên 121.000m2 đất cùng nhiều tài sản, vật kiến trúc trên đất để chung sức xây dựng NTM. Hiện 100% đường liên xã được nhựa hóa; trên 91% đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và hệ thống kênh mương, thủy lợi được bê tông hóa; 5/5 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Không chỉ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng NTM, thị xã còn đặc biệt quan tâm xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Trong đó chỉ đạo các xã tổ chức lại sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ; đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tạo cơ hội cho người nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, liên kết tổ chức sản xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm: “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”; đồng thời, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền các xã đã lựa chọn đúng hướng phát triển các sản phẩm kinh tế chủ lực tạo cú hích cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân các xã NTM tăng từ 11 triệu đồng năm 2011 đến trên 31,4 triệu đồng năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã giảm từ 6,5% xuống còn 2,11%, riêng khối xã nông nghiệp là 2,7%.

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM góp phần tạo diện mạo mới cho thị xã Phú Thọ. Đây là tiền đề quan trọng để thu hút các nhà đầu tư xây dựng thị xã ngày càng văn minh, hiện đại.

Trang Lê

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: