22:57 | 11/04/2019

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Đẩy mạnh công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công

(Xây dựng) - Thực hiện chính sách hỗ trợ người có công (NCC) với cách mạng về nhà ở, trong những năm qua huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) luôn đẩy mạnh công tác thực hiện. Qua đó giúp các đối tượng chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Ảnh minh hoạ.

Trong những năm qua huyện Thọ Xuân đã thực hiện tốt công tác rà soát đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đúng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Quan tâm chất lượng xây dựng nhà cho hộ thụ hưởng, chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Vận động các đoàn thể giúp đỡ để hoàn thiện nhà ở có chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng.

Theo báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân, tính đến tháng 12/2018 huyện Thọ Xuân đã kiểm tra, rà soát nghiêm ngặt. Tổng số là 34 hộ, trong đó: 18 hộ xây mới (11 hộ được phê duyệt sửa chữa, hiện nay đề nghị hỗ trợ xây mới; 7 hộ giữ nguyên hình thức đăng ký xây mới) và 16 hộ sửa chữa.

Hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra: Theo danh sách được UBND các xã rà soát, tổng hợp báo cáo lên là 1.395 trường hợp. Đối với những trường hợp phát sinh, UBND huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo UBND các xã, thành viên Ban chỉ đạo huyện tiếp tục rà soát lại để đảm bảo các trường hợp đúng với các quy định được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính Phủ và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, 886 hộ đã hoàn thành xây dựng (trong đó 288 hộ xây dựng mới; 598 hộ sửa chữa). Số hộ đang triển khai xây dựng là: 406 hộ (trong đó 142 hộ xây dựng mới; 264 hộ sửa chữa). Hiện tại huyện đã giải ngân được cho 1.137 hộ, với tổng số tiền là 31.340.000.000 đồng, đạt 70,71% tổng kinh phí hỗ trợ.

Với hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách, góp phần nâng cao đời sống cho gia đình người có công với cách mạng. Mọi người càng thêm phấn khởi, yên tâm, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, lao động sản xuất.

Trần Cường

Các bài đã đăng: