18:40 | 12/04/2019

Thời báo Kinh tế Sài Gòn có tân Phó Tổng biên tập

(Xây dựng) – Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh vừa có Quyết định bổ nhiệm ông Phan Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn.


Ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Chiến Thắng - tân Phó Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Tại Quyết định số 157/QĐ-SCT ngày 11/4/2019 của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm ông Phan Chiến Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện Nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn tại Hà Nội giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Ông Phan Chiến Thắng được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,5; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Thanh Thanh

Các bài đã đăng: