10:52 | 26/03/2019

Thống nhất nguồn vốn và lộ trình thực hiện đề án di dời dân ra khỏi di tích Kinh thành Huế

(Xây dựng) - Chiều 25/3, Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế, khóa VII đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 và đã thống nhất theo tờ trình của UBND tỉnh về nguồn vốn và lộ trình thực hiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

Người dân Kinh thành Huế đang mong muốn được di dời đến nơi ở mới ổn định hơn.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị quyết về bổ sung giá đất 5 năm (2015 - 2019) của tỉnh tại khu vực thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ; Nghị quyết cho ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư tổng mức đầu tư 4.097 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng 2.735 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, xây dựng khu tái định cư 1.362 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và vốn vay Kho bạc Nhà nước, bao gồm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1, từ năm 2019 - 2021 sẽ hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định phạm vi di tích Kinh thành Huế gồm Tường Thành, các Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ với 2.938 hộ dân. Kinh phí giải phóng mặt bằng 1.880 tỷ đồng, kinh phí xây dựng các khu tái định cư 946 tỷ đồng. Giai đoạn 2, từ năm 2022 - 2025 dự kiến hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định phạm vi các di tích Hồ Tịnh Tâm, Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 04 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài, với 1.263hộ dân. Kinh phí giải phóng mặt bằng 855 tỷ đồng, kinh phí xây dựng các khu tái định cư 416 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, về phần xây dựng các khu tái định cư, UBND tỉnh đã phê duyệt 2 dự án tái định cư có tổng diện tích 9,88ha, với tổng mức đầu tư 116,6 tỷ đồng. Hiện tỉnh đã bố trí 105 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện dự án sớm hoàn thành, kịp thời phục vụ tái định cư kế hoạch di dời dân cư trong năm 2019.

Phần giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế, với tổng mức đầu tư phần bồi thường, giải phóng mặt bằng là 1.958 tỷ đồng; bao gồm: Pần đã thực hiện từ năm 2012 - 2018 và đã chi trả cho 166 hộ từ cửa Thượng Tứ đến Quan Tượng Đài, với tổng số tiền 78 tỷ đồng; phần chưa thực hiện 2.938 hộ, với 1.880 tỷ đồng thuộc giai đoạn 1 của Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế... Nguồn lực bố trí cho phần chưa thực hiện của dự án hiện tại là 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất theo tờ trình của UBND tỉnh về nguồn vốn và lộ trình thực hiện giai đoạn 1 của dự án. Qua thẩm tra của HĐND tỉnh, tiến độ thực hiện hai Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực I và khu vực II) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Huế làm chủ đầu tư cho thấy, các dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ chung của Đề án. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, phải di dời khi Đề án triển khai giải tỏa đồng loạt.

Trí Đức

Các bài đã đăng: