09:59 | 01/01/2019

Thừa Thiên - Huế: Di dời hơn 523 hộ dân khu vực I Kinh thành Huế

(Xây dựng) - Kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đó là trong năm 2019 sẽ hoàn thành di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 523 hộ dân ở khu vực Thượng thành Huế. Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng diện tích 9,98 ha khu tái định cư.

Hơn 523 hộ dân ở khu vực Thượng thành Huế sẽ được di dời trong năm 2019.

Cuối năm 2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế nhằm đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị di sản và ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ thuộc di tích Kinh thành Huế.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế, bảo tồn kho tài nguyên văn hoá vật thể đặc sắc tiêu biểu của văn hoá dân tộc Việt Nam, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cải tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên vùng di tích, tôn tạo cảnh quan văn hóa, kiến trúc di sản đô thị Huế, góp phần thực hiện chủ trương giãn dân, giảm thiểu áp lực gia tăng mật độ tham gia giao thông và ùn tắc tại khu vực Kinh thành Huế.

Kế hoạch sẽ hoàn thành di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 523 hộ dân thuộc khu vực Thượng thành trong năm 2019. Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng diện tích 9,98 ha khu tái định cư trước ngày 30/3/2019. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu vực 1 và khu vực 2; khởi công xây dựng trước ngày 01/4/2019.

Xây dựng hoàn thành khu tái định cư trước ngày 01/8/2019 để giao đất tái định cư cho các hộ xây dựng nhà ở. Hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng và đất đai đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giai đoạn 3 để kịp thời đầu tư trong tháng 9/2019, chuẩn bị quỹ đất tái định cư phục vụ di dời dân cư giai đoạn 2020 – 2021.

Như Báo điện tử Xây dựng thông tin, Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về đề xuất cơ chế đặc thù di dời, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân trong khu vực I di tích Kinh thành Huế tại Thông báo số 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch số 28/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về tổ chức thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh cuối năm 2017.

Theo đó, Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được được chia làm 2 giai đoạn, dự kiến sẽ có 4.201 hộ dân, kinh phí thực hiện là 2.735 tỷ đồng. Giai đoạn 1, thực hiện trong năm 2019 - 2021 triển khai di dời các hộ dân ở trong phạm vi khu vực Tường thành, các Eo bầu, Hộ thành hào… với hơn 2.938 hộ. Giai đoạn 2, từ năm 2022 - 2025 di dời hơn 1.263 hộ dân ở các khu vực Hồ Tịnh Tâm và Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ và hệ thống hồ thuộc 4 phường nội thành cùng di tích Trần Bình Đài... phần hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ di dời, giải phóng mặt bằng với quy cũng được dự kiến thực hiện với kinh phí 1.362 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, trên quy mô diện tích 105 ha ở phường Hương Sơ, TP Huế.

Trí Đức

Các bài đã đăng: