22:05 | 18/03/2019

Tích Sơn (Vĩnh Phúc): Xây dựng đô thị văn minh

(Xây dựng) - Xác định việc xây dựng phường văn minh đô thị sẽ tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, tạo thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua của địa phương, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân cùng chung tay, góp sức xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng đời sống văn hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Chủ tịch UBND phường Tích Sơn.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền phường Tích Sơn đã chỉ đạo các đoàn thể và các tổ dân phố, khu dân cư xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác thực với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc.

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Chủ tịch UBND phường Tích Sơn cho biết: Để xây dựng trở thành phường văn minh đô thị, thời gian qua phường đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức. Trong đó chú ý phổ biến, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các quy định trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị giao ban công tác Đảng, chính quyền, sinh hoạt chi bộ, các hoạt động của đoàn thể, các cuộc họp của tổ dân phố;

Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường. Ban chỉ đạo cũng xây dựng nội dung bản cam kết gửi từng hộ dân liên quan ký cam kết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các tổ dân phố để theo dõi, hướng dẫn thực hiện đảm bảo theo đúng nội dung của bản cam kết…

Song song đó, Đảng bộ, chính quyền phường Tích Sơn còn chủ trương phát huy nền tảng sức dân trong huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Nhờ sự ủng hộ, đồng lòng của người dân mà thời gian qua, cơ sở hạ tầng ở địa phương ngày càng hoàn thiện.

Không chỉ tập trung xây dựng hạ tầng, phường Tích Sơn còn chú trọng đẩy mạnh công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị. Theo đó, phường còn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung chấn chỉnh các hoạt động xây dựng nhà ở, tổ chức ra quân tháo dỡ các công trình vật dụng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, cơi nới mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định…

Đoàn viên, Thanh niên phường ra quân dọn dẹp cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Đi đôi với xây dựng, chỉnh trang đô thị, phường Tích Sơn còn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

Hiện nay, cảnh quan các đường phố trên địa bàn đã tương đối khang trang, sạch đẹp. Tin tưởng với cách làm phù hợp, phường Tích Sơn sẽ tiếp tục đạt kết quả cao hơn, góp phần xây dựng TP Vĩnh Yên ngày càng văn minh, hiện đại.

Ngọc Minh

Các bài đã đăng: