16:47 | 21/07/2019

Tỉnh Sóc Trăng cần rà soát, đối chiếu, thực hiện việc hỗ trợ cho hộ người có công có khó khăn về nhà ở theo quy định của pháp luật

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Bộ Xây dựng, việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ chỉ thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp có tên trong Đề án do UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt và đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017.

Đối với các trường hợp phát sinh ngoài số liệu Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra nêu trên thì UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng rà soát, đối chiếu, thực hiện việc hỗ trợ cho hộ người có công có khó khăn về nhà ở theo đúng quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về báo cáo số 157/BC-UBND ngày 21/6/2019, đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: