17:58 | 19/03/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 01/4/2019

(Xây dựng) – Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 772/QĐ-TTg về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với thời gia thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Theo đó, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030…; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Đối tượng điều tra bao gồm: tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra, người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời gian quy định; nhà ở của hộ dân cư; các trường hợp chết của hộ dân cư (viết gọn là hộ) đã xảy ra từ ngày 16/2/2018 (tức ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018) đến hết ngày 31/3/2019

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Sử dụng hai loại phiếu điều tra để thu thập thông tin: Phiếu điều tra toàn bộ (còn gọi là phiếu ngăn) sử dụng để điều tra thu thập các thông tin thuộc nội dung điều tra toàn bộ; phiếu điều tra mẫu (còn gọi là phiếu dài) sử dụng để điều tra thu thập các thông tin thuộc nội dung điều tra chọn mẫu. Các hộ được điều tra phiếu dài thì không thực hiện điều tra phiếu ngắn.

Tổng điều tra sẽ sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin đó là phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

Theo Quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp. Cụ thể, ở Trung ương, thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương gồm: Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban; 2 Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Phó trưởng ban thường trực); Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm; Ủy viên là lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương. Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp tại địa phương là lãnh đạo UBND các cấp.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã tự giải thể sau 5 ngày kể từ ngày Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương công bố kết quả điều tra toàn bộ Tổng điều tra.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý VI/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý VI/2020.

Tuyết Hạnh

Các bài đã đăng: