12:29 | 11/09/2017

TP HCM: Tháng 11 sẽ có quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư

(Xây dựng) - UBND TP vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất tháng 11 này phải có quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP và trình UBND TP xem xét, quyết định.


Hiện nay, việc giải phóng mặt bằng, tái định cư luôn là vấn đề nóng (Ảnh: Mạnh Cường)

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương xây dựng quy chế này cũng như tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đánh giá cơ sở pháp lý, tính khả thi về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các quận, huyện.

Đồng thời, Sở Tài chính được giao tham mưu, đề xuất cơ chế ứng vốn từ Quỹ phát triển đất TP hoặc Cty Đầu tư tài chính TP (HFIC) để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất sạch, sau đó đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn thực hiện 7 Chương trình đột phá của Thành ủy.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao tham mưu, trình UBND TP ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP (thay thế Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 5/9/2008).

Mạnh Cường

Các bài đã đăng: