09:43 | 20/09/2019

TP Hồ Chí Minh: Đề án ủy quyền đã giúp giải quyết công việc nhanh hơn

(Xây dựng) – Tại Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận - huyện, diễn ra chiều 19/9, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định việc thực hiện Đề án này đã giúp giải quyết công việc nhanh hơn, tạo sự chủ động của chính quyền cơ sở, giảm được một số thời gian, tăng trách nhiệm của người đứng đầu. Điều này góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.


Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Một số Sở, ngành được ủy quyền còn thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm.

Theo ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ, Đề án này được cụ thể hóa theo thẩm quyền thành 2 Quyết định: 4712 và 4713 và có hiệu lực từ ngày 20/1/2019. Hai quyết định này đã được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị được ủy quyền, đến người dân và doanh nghiệp qua nhiều hình thức, bởi trước đó, ngày 20/10/2018, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Đề án ủy quyền cho các sở, ngành, thủ trưởng các sở, ngành, UBND quận - huyện, Chủ tịch UBND quận - huyện thực hiện 85 nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trên 4 lĩnh vực: Đô thị - môi trường; kinh tế - ngân sách - dự án; văn hóa - xã hội và tư pháp - nội vụ.

“Tại Hội nghị lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện đều cho rằng, việc ủy quyền đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc vì giảm khâu trung gian khi hồ sơ không phải qua sở, ngành thẩm định hoặc phải trình UBND TP xem xét, quyết định mà các sở, ngành, UBND các quận - huyện sẽ xem xét theo thẩm quyền đã được ủy quyền. Như vậy việc ủy quyền đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, giúp tiết kiệm chi phí hành chính, văn thư và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp”, ông Lắm cho biết.

Còn theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cho biết: “Thực hiện ủy quyền, Sở đã giải quyết xử lý hồ sơ của quy trình công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục theo quy định là 20 ngày làm việc xuống còn 12 ngày. Việc phê duyệt kế hoạch và thực hiện quỹ lương hàng năm của doanh nghiệp Nhà nước được thuận lợi, chủ động hơn và thời gian ngắn hơn so với trước đây”.

Nhiều đánh giá tại Hội nghị, các sở, ngành, UBND quận - huyện đều khẳng định Để án ủy quyền đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nhưng hầu hết lại chưa xác định cụ thể rút ngắn được thời gian bao nhiêu so với trước khi được ủy quyền. Bên cạnh đó, cũng chưa đánh giá được mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp sau khi các cơ quan, đơn vị được ủy quyền đối với các nhiệm vụ được ủy quyền có phát sinh hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Nội vụ cũng chỉ ra những khó khăn như việc tham mưu cho UBND TP ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 4712 và 4713 ủy quyền được các Sở chuyên ngành hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, còn một số nội dung hướng dẫn liên quan đến đất đai, môi trường, quản lý nhà còn chưa ban hành kịp thời, do đang rà soát sửa đổi, bổ sung nội dung ủy quyền có liên quan, hoặc đang hoàn chỉnh trình UBND TP sau khi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, nội dung hướng dẫn về chợ của Sở Công Thương còn chưa cụ thể nên cơ quan, đơn vị còn khó khăn trong tổ chức thực hiện.


Nhiều đánh giá tại Hội nghị, các sở, ngành, UBND quận - huyện đều khẳng định Để án ủy quyền đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nhưng hầu hết lại chưa xác định cụ thể rút ngắn được thời gian bao nhiêu so với trước khi được ủy quyền.

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, thành phố sẽ thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật kịp thời điều chỉnh các Quyết định số 4712 và 4713 của TP cho phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và rà soát phân công, bố trí công chức, viên chức giải quyết các nhiệm vụ được ủy quyền ngày càng phù hợp gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Từ đó, các đơn vị, ban ngành nâng cao tinh thần phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đánh giá sau 8 tháng thực hiện Đề án ủy quyền bên cạnh những mặt đạt được, theo Phó Chủ tịch TP Trần Vĩnh Tuyến, một số sở, ngành được ủy quyền còn thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, vì thế cần mạnh dạn nhận ủy quyền để làm nhanh hơn, đồng thời hoàn chỉnh quy trình 85 đầu việc thông qua việc tập huấn cho thủ trưởng các đơn vị để tạo sự đồng bộ trong thực hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị cần công khai minh bạch các đầu việc được ủy quyền cho người dân, doanh nghiệp biết.

Mạnh Cường

Các bài đã đăng: