09:48 | 12/10/2018

TP Hồ Chí Minh lập kế hoạch giảm thiểu tình trạng giao thông giai đoạn 2018 - 2020

(Xây dựng) – UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giai đoạn 2018 – 2020 với tổng nguồn lực thực hiện chương trình trong giai đoạn này hơn 96.000 tỷ đồng.


Từ nay tới năm 2020 TP Hồ Chí Minh sẽ có thêm 50 cây cầu nhằm giảm ùn tắc giao thông. (Nguồn: Internet)

Theo kế hoạch, năm 2018, TP Hồ Chí Minh phấn đấu làm mới và đưa vào sử dụng 33,5km đường bộ và 14 cây cầu. Mật độ đường giao thông đạt 2,06km/km². Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 8,97% đất xây dựng đô thị. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng từ 9,6% nhu cầu giao thông đô thị. Số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 5% so với năm 2017.

Năm 2019, TP Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư và đưa vào sử dụng 75km đường bộ và 17 cây cầu. Mật độ đường giao thông đạt 2,14km/km². Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 10,01% đất xây dựng đô thị.

Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 11,2% nhu cầu giao thông đô thị. Số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 5% so với năm 2018.

Năm 2020, dự kiến sẽ có 81km đường và 18 cây cầu được đưa vào sử dụng. Mật độ đường giao thông đạt 2,2km/km². Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 12,2% đất xây dựng đô thị. Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 15% nhu cầu giao thông đô thị. Số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 5% so với năm 2019.

Mai Thanh

Các bài đã đăng: