21:04 | 29/03/2019

TP Hồ Chí Minh: Thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật mới

(Xây dựng) - Chiều 28/3, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định của UBND thành phố về việc thành lập “Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh” trực thuộc Sở trên cơ sở tổ chức lại 4 khu: Quản lý giao thông đô thị, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (thuộc Sở Giao thông vận tải) và Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP Hồ Chí Minh.


Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và 3 Phó Giám đốc HIMC.

Đây là thực hiện đề án sắp xếp lại các Ban quản lý dự án của thành phố, quận, huyện, Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban quản lý các dự án ODA.

Trung tâm có tên giao dịch tiếng Việt "Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh - HIMC", trụ sở tại số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, TP Hồ Chí Minh, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng.

HIMC có chức năng thay UBND thành phố sở hữu, tổ chức, vận hành, bao trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, bùn thải và khai thác duy tu các công trình chiếu sáng đô thị, công viên cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, HIMC có nhiệm vụ tham mưu về chuyên môn cho Giám đốc Sở Xây dựng về những lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật của thành phố; Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, xử lý các hành vi vi phạm công trình hạ tầng kỹ thuật...

Theo đó, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh chuyển giao một số chức năng nhiệm vụ về cấp nước, thoát nước, chiếu sáng đô thị, công viên cây xanh đô thị, chức năng khai thác duy tu bảo trì các công trình chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị sang Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, HIMC có 1 Giám đốc và có không quá 3 Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm. Ông Vũ Văn Điệp - nguyên Trưởng phòng Quản lý Công viên cây xanh sẽ làm Giám đốc HIMC có nhiệm kỳ 5 năm. Sau khi sáp nhập, HIMC sẽ có tổng số cán bộ công nhân viên là 160 người.

Mai Thanh

Các bài đã đăng: