11:23 | 25/03/2019

TP Hồ Chí Minh thành lập trung tâm Báo chí

(Xây dựng) – Trước nhu cầu đáp ứng các nguồn thông tin để phát triển cũng như giúp cho việc quản lý tốt hơn, UBND TP Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập trung tâm Báo chí. Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở.


Việc thành lập trung tâm Báo chí, TP Hồ Chí Minh muốn tập trung đầu mối thông tin giữa các cơ quan Báo chí và các đơn vị quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Trung tâm Báo chí có chức năng tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông để các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức họp báo; tổ chức thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí; tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin từ các sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan có thẩm quyền khác để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan Báo chí trong và ngoài nước.

Bên cạnh các chức năng trên, đơn vị này còn được tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện khác có liên quan; hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan xuất bản, Báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan xuất bản, Báo chí.

Mạnh Cường

Các bài đã đăng: