15:01 | 28/08/2019

TP Thanh Hóa hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) có 17/17 xã đạt chuẩn, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo đó, TP Thanh Hóa đã hoàn thành sớm trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.


Một góc xã Hoằng Lý hôm nay.

Huy động nguồn lực xây dựng NTM mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song 17 xã NTM của TP Thanh Hóa đã huy động mọi nguồn vốn xây dựng NTM mà không để nợ đọng. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM đạt 312.775,9 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương 0,01%, ngân sách tỉnh 3,4%, ngân sách TP 18,4%, ngân sách các xã 10,6%, vốn vay tín dụng 0,02%, doanh nghiệp, HTX chiếm 0,09%, ngoài ra nhân dân đóng góp, hiến đất và ngày công.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở 17 xã NTM đạt 43,6 triệu đồng/năm, tăng gấp hai lần trước đây, tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% ... Mục tiêu từ nay đến năm 2020, TP Thanh Hóa phấn đấu có 13 xã lên phường, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Hoàng Đại), thu nhập bình quân đầu người đạt trên 115 triệu đồng/năm và không còn hộ nghèo.

Vừa qua, TP Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị bỏ phiếu đề nghị Hội đồng thẩm định NTM Trung ương công nhận TP Thanh Hóa đạt chuẩn NTM năm 2019.


Theo Đinh Quang Sinh/Nongnghiep.vn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: