16:10 | 10/01/2018

TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Tăng cường đối thoại với nhân dân

(Xây dựng) - Thời gian gần đây, các tầng lớp nhân dân TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã không còn xa lạ với việc lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp TP Vĩnh Yên đối thoại trực tiếp với người dân để lắng nghe và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Toàn cảnh buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP Vĩnh Yên với các đại diện nhân dân TP Vĩnh Yên (Ảnh: Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc)

Thực tế cho thấy, đối thoại là cách vận động quần chúng linh hoạt, hiệu quả nhằm tìm kiếm tiếng nói đồng thuận từ phía người dân đối với các chủ trương lớn của thành phố và là cầu nối khắng khít “ý Đảng, lòng dân”. Việc tổ chức đối thoại với nhân dân, một mặt nắm được những suy nghĩ, nhận thức của người dân đối với các quyết sách của chính quyền kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân, ngăn ngừa kịp thời những tư tưởng lệch lạc và định hướng đúng cho người dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển của địa phương. Mặt khác, tiếp nhận sự phản hồi của nhân dân về tinh thần, thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức để có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ghi nhận ngay tại buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và đại diện nhân dân mới diễn ra ngày 05/01 cho thấy, đây thực sự là một diễn đàn nhân dân, không mang tính hình thức, được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đối thoại với lãnh đạo thành phố, người dân đã bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình một cách dân chủ, thẳng thắn trước các vấn đề bức xúc, lo lắng trong xã hội và liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân, như các vấn đề đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Bằng tinh thần cầu thị, cởi mở, tôn trọng nhân dân, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ảnh, nếu xét thấy có thể giải quyết ngay thì đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ làm rõ ngay tại buổi đối thoại hoặc yêu cầu các phòng ban của thành phố, cũng như Đảng ủy, chính quyền địa phương đó giải trình trước dân. Đối với những vụ việc, vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, giao cho các cơ quan chức năng tiếp thu, hẹn thời gian cụ thể giải quyết cho dân. Đối với những vấn đề, vụ việc mà người dân yêu cầu, phản ảnh chưa đúng với chủ trương, các quy định, chế độ chính sách hiện hành… thì được tuyên truyền, giải thích rõ ràng. Từ phương thức làm việc này, lãnh đạo thành phố đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân, lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, vượt thẩm quyền giảm đáng kể.

Hiệu quả của việc thực hiện đối thoại trực tiếp còn thể hiện ở chỗ thông qua các buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố với nhân dân đã tạo được niềm tin của dân đối với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận cao từ đó làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Có thể nói, nếu thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đây sẽ là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, giúp hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gần dân, do dân, vì dân.

Trang Lê

Các bài đã đăng: