22:25 | 17/08/2017

TP.HCM: Điều tiết nhà ở xã hội thuộc Dự án Bình Thuận

(Xây dựng) - Về việc thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội (NƠXH) đối với các khu B, C, D, E thuộc Dự án Bình Thuận của Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1859 /BXD-QLN phúc đáp UBND TP.HCM.


Ảnh minh họa

Theo nội dung tại Văn bản số 3978/UBND-DA của UBND thành phố và các tài liệu kèm theo thì Dự án Bình Thuận (trong đó có các khu: A, B, C, D, E) đã được Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp Giấy phép đầu tư lần đầu số 602/GP ngày 19/5/1993 - trước thời điểm ban hành Luật Nhà ở năm 2005 (sau đó đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư, gần đây nhất là Giấy phép đầu tư số 602/GPĐC8 ngày 29/10/2004; được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 411023000195 lần đầu ngày 16/12/2008, điều chỉnh thay đổi lần 2 ngày 09/02/2015).

Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng (nay là Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng) đã được cho thuê đất để xây dựng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh (còn gọi là đường Bình Thuận hay đường Nguyễn Văn Linh), TP.HCM tại Quyết định số 544/TTg ngày 06/9/1995 và cho thuê đất để xây dựng phát triển 5 cụm đô thị trong khu đô thị mới Bình Chánh - Nhà Bè tại Quyết định số 865/TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ (trước thời điểm ban hành Luật Nhà ở năm 2005).

Theo đó, Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (trước đây là Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng) thực hiện đầu tư Dự án Bình Thuận, địa điểm từ phường Tân Thuận Tây, quận 7 đến xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM, với quy mô sử dụng đất khoảng 813 ha, gồm: 213 ha đất cho tuyến đường Nguyễn Văn Linh (trong đó có 150 ha diện tích đất dành cho công trình công cộng mà Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển giao không bồi hoàn cho UBND TP.HCM) và 600 ha đất giao cho Cty để xây dựng 5 cụm phát triển (A, B, C, D, E) dọc tuyến đường.

Đến nay, tuyến đường Bình Thuận thuộc dự án đã hoàn thành, diện tích đất đã bàn giao cho Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng để khai thác là 390,92 ha/600 ha, trong đó khu A: đất thương phẩm (góp vốn) là 299,00 ha; khu E: đất thương phẩm (góp vốn) là 21,92 ha. Đối với các khu B, C, D, E còn lại chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ý kiến của UBND thành phố: Dự án đã được Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp Giấy phép đầu tư số 602/GP ngày 19/5/1993 và triển khai thủ tục về quyền sử dụng trước thời điểm Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 và các Nghị định liên quan. Dự án không thuộc diện bị thu hồi để giao cho chủ đầu tư khác.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2005: Các địa phương có nhu cầu về NƠXH căn cứ vào điều kiện cụ thể, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định yêu cầu chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên có trách nhiệm dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án này để xây dựng NƠXH.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH (Nghị định số 188/2013/NĐ-CP) và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP), thay thế Nghị định số 188/2013/NĐ-CP thì đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đã lựa chọn chủ đầu tư trước thời điểm các Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa bố trí quỹ đất 20% dành để xây dựng NƠXH mà sau thời điểm các Nghị định này có hiệu lực thi hành. Dự án bị thu hồi theo quy định của pháp luật để giao cho chủ đầu tư khác thì chủ đầu tư dự án đó có trách nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch để bố trí bổ sung quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ dự án, trường hợp dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư; Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã được cho thuê đất để thực hiện dự án trước thời điểm Luật Nhà ở năm 2005, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, Nghị định số 188/2013/NĐ-CP, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và dự án không thuộc diện bị thu hồi theo quy định của pháp luật để giao cho chủ đầu tư khác thì Cty không bắt buộc phải dành 20% quỹ đất trong các khu B, C, D, E thuộc dự án để xây dựng NƠXH.

Tuy nhiên, do khu B, C, D, E của dự án có quy mô sử dụng đất rất lớn. Trường hợp UBND thành phố nhận thấy trong các khu vực này cần thiết phải bố trí NƠXH thì UBND thành phố cần làm việc với Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng để thống nhất phương án thực hiện.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: