09:53 | 18/09/2019

Trên 107 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Là huyện miền núi nên Minh Hóa (Quảng Bình) gặp nhiều khó khăn trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Giữa khó khăn, Minh Hóa vẫn biết tận dụng tiềm năng, cơ hội vượt khó đi lên.


Người dân Minh Hóa vay vốn trồng rừng kinh tế, hỗ trợ nhiệm vụ xây dựng NTM.

Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Minh Hóa đã xây dựng cơ sở hạ tầng với số tiền đầu tư trên 107 tỷ đồng. Trong đó, có nguồn vốn ngân sách từ Trung ương đến tỉnh huyện; vốn lồng ghép các chương trình dự án 135, nghị quyết 30a dành cho huyện nghèo và nguồn đóng góp huy động từ cộng đồng dân cư.

Các nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện Minh Hóa tuy chưa nhiều, nhưng đã phát huy hiệu quả. Nếu năm 2015, huyện mới có 1 xã đạt chuẩn NTM thì đến cuối năm nay, Minh Hóa sẽ có thêm 3 xã về đích NTM là Tân Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp.


Theo TÂM PHÙNG/nongnghiep.vn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: