09:19 | 09/08/2017

Triển khai thí điểm cơ chế tích tụ đất đai, phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung tại một số địa phương

(Xây dựng) - Về việc triển khai thí điểm cơ chế tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung tại tỉnh Thái Bình và Hà Nam, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1774/BXD-QHKT cho ý kiến của mình gửi Văn phòng Chính phủ.


Tích tụ đất đai, phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung tại một số địa phương, ưu tiên đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương thí điểm cơ chế tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam (theo Công văn số 43/TTr-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Thái Bình và Công văn số 131-BC/TU ngày 08/6/2017 của Tỉnh ủy Hà Nam). Tuy nhiên đây là chủ trương mới chưa được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật, liên quan đến nhiều Bộ ngành, do vậy cần thiết có sự chỉ đạo của Chính phủ để các địa phương, Bộ ngành thống nhất đề xuất cơ chế “thí điểm” và cùng thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rà soát các quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn…) để điều chỉnh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật cho khu vực thí điểm triển khai dự án.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: