15:27 | 13/09/2017

Tuyên Quang: Nông thôn mới thức dậy niềm tin

(Xây dựng) - Không chỉ được biết đến là miền quê cách mạng, Tuyên Quang còn luôn ghi tên mình vào những phong trào những chương trình lớn của cả nước. Với tinh thần không ngại khó, ngại khổ lãnh đạo các cấp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đạt được rất nhiều kết quả trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Khó khăn không lùi bước

Là một tỉnh phía Đông Bắc của tổ quốc, địa hình đồi núi là chủ yếu, dân cư phân bố thưa thớt những điều đó đã gây trở ngại rất lớn cho người dân trong tỉnh để thực hiện Nông thôn mới theo từng tiêu chí, từ giao thông cho tới cơ sở vật chất… Tuy nhiên, Ban chỉ đạo chương trình Nông thôn mới đã có điều chỉnh là lựa chọn tiêu chí để các địa phương hoàn thành từng tiêu chí theo từng giai đoạn, mục tiêu là đến năm 2020 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 16 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; tiêu chí bình quân đạt 11,1 tiêu chí/xã.


Nhân dân xã Hợp Hòa – huyện Sơn Dương cùng góp sức tu sửa tuyến đường liên xã.

Cho đến nay tỉnh Tuyên Quang có 129/129 xã đạt tiêu chí quy hoạch, 17 xã được hỗ trợ kinh phí cắm mốc quy hoạch. Năm 2017 với tổng nguồn lực huy động để xây dựng cơ sở hạ tầng 534.313 triệu đồng trong đó có 90.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương còn lại là từ nguồn vốn từ các chương trình dự án. Từ cơ chế chính sách của tỉnh đã triển khai xây dựng nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội: 14,66km đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng; hoàn thành 25,52km kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn; triển khai xây dựng 2 trạm biến áp; 52 công trình trường học hiện đang trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự kiến thi công xây dựng vào tháng 8, tháng 9 năm 2017; 20 nhà văn hóa thôn được xây dựng mới (thực hiện theo nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh); 4 chợ nông thôn được triển khai xây dựng; 129/129 xã có điểm bưu chính đáp ứng nhu cầu thông tin truyền thông; hỗ trợ xây dựng và cải tạo 60 nhà cho các hộ gia đình; 4 trạm y tế đang dự kiến xây dựng; 4 hồ sơ thiết kế công trình nước sạch.

Ngoài việc chú trọng về xây dựng cơ sở vật chất ban lãnh đạo còn chú ý hướng dẫn người dân phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh những giống cây trồng truyền thống mà người dân vẫn quen canh tác, Ban chỉ đạo khuyến khích người dân phát triển những giống cây trồng mới. Cụ thể là phân bổ vốn sự nghiệp (14.200 triệu đồng) hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa cho 31 xã và huyện Yên Sơn phát triển chuỗi giá trị cây bưởi, quy mô liên xã và 14 hợp tác xã thuộc các xã mục tiêu đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới đến năm 2020 nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch sản xuất, quy hoạch Nông thôn mới dự án hỗ trợ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo nghề. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 38/128 lớp được tổ chức theo kế hoạch.

Từng bước đạt mục tiêu

Tuyên Quang là một trong những tỉnh có mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp, mức sống chỉ đạt trung bình. Địa hình hiểm trở, mật độ dân cư thưa thớt, số hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm số lượng lớn. Nhằm nâng cao mức sống và hỗ trợ người dân, ban chỉ đạo đã lập dự thảo trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Về phía các địa phương, hướng dẫn họ triển khai các thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, giao chỉ tiêu hộ nghèo cho các xã và triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo hộ cận nghèo.


Nhà văn hóa được xây dựng ở các thôn là nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân.

Đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo chính quyền các cấp luôn chú trọng và ưu tiên hàng đầu. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 129/129 xã đạt tiêu chí giáo dục; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) toàn tỉnh đạt 82,56%). Công tác tuyên truyền về giáo dục sức khỏe cộng đồng được thực hiện thường xuyên, thông tin đầy đủ và kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế để nhân dân hiểu và nhận thức đúng các hoạt động về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đến nay toàn tỉnh có 83/129 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trên 70% dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Triển khai xây dựng 5 bãi rác tập trung, 48 hầm bể Bioga, 253 nhà tiêu, 147 chuồng trại chăn nuôi. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, tiêu chí này có 106/129 xã đạt được.

Theo ông Hà Đức Tuấn – Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Tuyên Quang, thu nhập chính là tiêu chí khó hoàn thành nhất. Bởi lẽ, không phải đơn giản “một sớm một chiều” người ta cải thiện được thu nhập mà trong khi đó nó lại là một trong những tiêu chí cốt lõi trong xây dựng Nông thôn mới. Theo Nghị quyết cuả tỉnh thu nhập một năm phải là gần 30triệu/khẩu, mà có những vùng đang được đánh giá chỉ vài triệu/khẩu/năm. Chính vì thế ông cho rằng Nông thôn mới ở tỉnh Tuyên Quang không thể ào ào, dồn dập mà sẽ có từng đợt thực hiện các tiêu chí theo từng năm. Bên cạnh đó, tiến độ lập, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình hạ tầng từ nguồn vốn đầu tư phát triển chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân chậm.

Nghiêm Thảo

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: