09:54 | 13/01/2018

Văn Tiến (Vĩnh Phúc): Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân

(Xây dựng) - Nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc đã xây dựng nơi đây thành một làng quê đổi mới, cơ sở hạ tầng xây dựng khang trang, sản xuất phát triển không ngừng, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên rõ rệt.


Trụ sở Đảng ủy – HĐND –UBND - UBMTTQ xã Văn Tiến.

Trong điều kiện, là xã nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 còn gặp khó khăn do sự biến động về giá cả hàng hóa dịch vụ, tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết, dịch bệnh ảnh hưởng đến chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp song UBND xã Văn Tiến đã tập trung chỉ đạo, điều hành, vận dụng mọi tiềm năng, cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và duy trì tốt các tiêu chí về Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã.

Với tinh thần đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết thi đua thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu kinh tế; thành tích trong năm 2017 của xã Văn Tiến đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ, như: tổng giá trị sản xuất thực hiện cả năm là 189.151,6 triệu đồng, bằng 118.0% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 96% kế hoạch; giá trị nông nghiệp, thủy sản là 51.410,5 triệu đồng,đạt 88.0% kế hoạch bằng 98,4% so với cùng kỳ,chiếm tỷ trọng 27,2%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng là 66.306,9 triệu đồng, đạt 90.0% kế hoạch, bằng 161.0% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 35,1%; và thương mại - dịch vụ thực hiện là 71.434,2 triệu đồng, đạt 113,0% kế hoạch, bằng 106,0% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 37,7%; thu nhập bình quân đầu người là: 33,6 triệu đồng tăng 2,3 triệu đồng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác: 142,2 triệu đồng giảm 2,9 triệu đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra thì các tiêu chí về NTM luôn được quan tâm sát sao nhằm duy trì tốt các tiêu chí và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.


Cơ sở vật chất trường tiểu học xã Văn Tiến được đầu tư khang trang.

Với sự quyết tâm và triển khai mạnh mẽ các giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế, huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng NTM theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đến nay diện mạo của xã Văn Tiến có nhiều thay đổi, khởi sắc và đạt được những kết quả nổi bật, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; đồng thời xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội của xã Văn Tiến phát triển theo hướng bền vững.

Trang Lê

Các bài đã đăng: