13:23 | 19/12/2015

Việt Nam tham gia nghiên cứu về giao thông bền vững khu vực GMS

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực “Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS (Tiểu vùng sông Mekong mở rộng) - nghiên cứu điển hình tại Việt Nam” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.


(Ảnh minh họa: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Dự án có tổng giá trị là 800.000 USD được thực hiện tại các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng; nguồn vốn nghiên cứu thí điểm thực hiện tại Việt Nam là 360.000 USD.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ thí điểm nghiên cứu các tác động kinh tế và xã hội của dự án đầu tư đường bộ, vai trò của thiết kế cơ sở hạ tầng thông minh và những cơ hội đối với đầu tư vốn tự nhiên.

Hoạt động chính của Dự án là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam quản lý các danh mục đầu tư thuộc khung đầu tư tiểu vùng (RIF), đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh thông qua lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào thiết kế Dự án và đầu ra của Dự án; tiến hành đánh giá tài nguyên thiên nhiên của dự án giao thông trong RIF để hỗ trợ giải quyết các vấn đề các sinh cảnh ưu tiên có thể bị ảnh hưởng và lượng giá các dịch vụ hệ sinh thái có thể hỗ trợ thiết kế dự án; cách thức thiết lập công cụ phân tích không gian đa tiêu chí của trung tâm hoạt động môi trường nhằm lồng ghép, sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái như một công cụ áp dụng để đánh giá các dự án RIF; phổ biến hướng dẫn trong lĩnh vực đầu tư vận tải đường bộ ở Việt Nam, lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình thiết kế và ra quyết định; xây dựng lộ trình lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào Kế hoạch đầu tư trung hạn; tăng cường quan hệ đối tác vốn tự nhiên.

Đồng thời, tăng cường năng lực, nâng cao kiến ​​thức, bao gồm lộ trình hỗ trợ lồng ghép nguồn vốn tự nhiên vào các kế hoạch đầu tư trung hạn quốc gia và quy hoạch ngành liên quan.

Dự kiến dự án được thực hiện từ tháng 11/2015 đến năm 2016.


Theo TTXVN/VIETNAM+

Các bài đã đăng: