16:46 | 19/03/2018

Việt Nam thành viên cốt lõi của P4G

(Xây dựng) - Trong các ngày 20 – 22/3, Giám đốc Toàn cầu Sáng kiến Diễn đàn Hợp tác cấp cao vì Mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G) ông Ian De Cruz có chuyến công tác tại Việt Nam nhằm gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động của sáng kiến P4G.


Sử dụng đất bền vững là một trong những lĩnh vực P4G chú trọng.

P4G là sáng kiến do Đan Mạch, Việt Nam, Chile, Ethiopia, Kenya, Hàn Quốc và Mexico khởi xướng cùng với các lãnh đạo khối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội dân sự và mạng lưới của 91 thành phố lớn trên thế giới.

P4G là một “động cơ” mới của tăng trưởng bền vững toàn cầu, nhằm hướng sự phát triển kinh tế theo tiêu chí bền vững, toàn diện và công bằng. P4G tạo ra cơ chế cho những hợp tác mang tính đổi mới giữa giới kinh doanh, các nhà lãnh đạo quốc gia, thành phố và các hoạt động phát triển cộng đồng nhằm tìm kiếm và triển khai các giải pháp hiệu quả góp phần hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) và Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu.

Cổng Kết nối P4G - trụ sở cho các hoạt động tư vấn và kết nối hợp tác trong khuôn khổ P4G được đặt tại Washington. Bên cạnh đó, một quỹ trị giá 4 triệu USD mỗi năm sẽ được dành để hỗ trợ tài chính nhằm ươm mầm và nhân rộng các chiến lược hợp tác P4G.

Thêm vào đó, các dự án hợp tác P4G có thể sẽ được hỗ trợ từ nhiều quỹ liên quan đến phát triển bền vững. Một trong những ví dụ về nguồn hỗ trợ là Quỹ đầu tư SDG do Đan Mạch khởi xướng. Quỹ này sẽ đóng góp cho các dự án hợp tác liên quan đến các mục tiêu SDG và sẽ đảm bảo khoảng 5 tỉ USD tổng vốn đầu tư, thông qua sự hợp tác công - tư.

P4G tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, nước, khôi phục hệ sinh thái, sử dụng đất bền vững, hệ thống thực phẩm, thành phố bền vững và nền kinh tế tuần hoàn. P4G dựa trên ba yếu tố trọng tâm để đảm bảo sự tiến triển. Đó là những dự án hợp tác mang tính đột phá; các hội nghị cấp cao truyền cảm hứng; các cứ liệu chính xác và trách nhiệm giải trình.

Các bên hợp tác sẽ thường xuyên kết nối với những nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế thông qua những hội nghị thượng đỉnh tổ chức hai năm một lần nhằm gợi mở ý tưởng, hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp tài chính nhằm khuếch đại các ý tưởng chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh bền vững.

Báo cáo về “Tối ưu hóa Tăng trưởng Xanh” đã được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh P4G nhấn mạnh và tổng kết các giải pháp P4G thành công, đồng thời cung cấp các bằng chứng cơ sở để khởi động các hợp tác liên ngành mới.

Từ năm 2015, Việt Nam trở thành thành viên cốt lõi thứ 8 của P4G tiếp sau Đan Mạch, Hàn Quốc, Mexico, China, Kenya, Qatar và Ethiopia. Đây là các quốc gia tiên phong đã dẫn đầu trong việc kết nối một liên minh các quốc gia, các công ty tư nhân và các tổ chức quốc tế cùng nhau chia sẻ một cam kết chung đó là hợp tác và giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Quý Anh

Các bài đã đăng: