15:34 | 17/05/2019

Vĩnh Phúc: Đích Nông thôn mới đang ở rất gần

(Xây dựng) – Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, nhiều công trình phục vụ đời sống kinh tế - xã hội được nâng cấp, xây mới đảm bảo đạt chuẩn, đời sống tinh thần không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực...


Nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn Đình.

Tính đến nay, Vĩnh Phúc đã có 104/112 xã đạt 19/19 tiêu chí chuẩn NTM, chiếm 93%; huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên và TP Vĩnh Yên đã được công nhận đạt chuẩn NTM. TP Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Trung ương xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 18,71 tiêu chí…

Trong giai đoạn 2016 - 2018, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Toàn tỉnh đã cứng hóa được 280,6km đường giao thông nông thôn và 209 đường trục chính giao thông nội đồng. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã cứng hóa được 26,1km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện; 9km đường trục thôn, 11,3km đường ngõ xóm và 18,8km đường giao thông nội đồng. Nâng số xã đạt chuẩn NTM về tiêu chí đường giao thông đạt 96% với 107/112 xã.

Về hệ thống thủy lợi, Vĩnh Phúc có 100% kênh loại I, loại II và 95% kênh loại III được kiên cố hóa; 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, có 105/112 trường đạt chuẩn tiêu chí NTM. 37 xã được đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa xã, thôn. Riêng năm 2018, Vĩnh Phúc đầu tư xây dựng 4 nhà văn hóa xã và 38 nhà văn hóa thôn. Nâng số xã có đầy đủ các hạng mục về trung tâm văn hóa, thể thao đạt 106/112 xã.

Các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường đã đạt được những kết quả cao. Đến nay, toàn tỉnh có 95% số thôn đạt tiêu chuẩn thôn, làng văn hóa; 100% trạm y tế xã có bác sỹ, nữ hộ sinh hoặc sản nhi; phổ cập giáo dục THCS ở 100% số xã; tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 72,1%... 100% số xã không còn nhà tạm, nhà dột nát và đảm bảo có nhà ở đạt chuẩn theo quy định… Sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua các chương trình dự án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, dồn đổi ruộng đất tạo điều kiện cho nông nghiệp tập trung phát triển.

Hệ thống thu gom chất thải, nước thải, khắc phục, xử lý môi trường nhất là ở những làng nghề được cải thiện. Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Trong năm 2018, cải tạo, nâng cấp 29 nghĩa trong của 7 xã đạt chuẩn NTM. 100% các xã thành lập hợp tác xã hoặc tổ vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, xây mới và cải tạo hơn 13,4km rãnh góp phần cải thiện môi trường nông thôn.

Để có được những kết quả đó, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng. Từ 2016 - 2018, Vĩnh Phúc đã huy động được trên 4.160 tỷ đồng phục vụ cho chương trình xây dựng NTM. Trong đó, vốn huy động từ người dân và công cộng trên 135,9 tỷ đồng. Riêng năm 2018, Vĩnh Phúc đã huy động hơn 1.264 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM.


Trung tâm văn hóa xã Nghĩa Hưng đang hoàn thiện tạo sân chơi cộng đồng cho người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí NTM, Vĩnh Phúc vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực của địa phương có hạn chế trong khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng NTM lớn; các chế độ, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi dẫn đến các thủ tục về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện; nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, còn có tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là ngân sách tỉnh…

Để đưa Vĩnh Phúc về đích trong xây dựng xây dựng NTM vào năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2019, toàn tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn NTM; năm 2020, có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cụ thể, năm 2019 thẩm định, đề nghị công nhận huyện Lập Thạch đạt chuẩn NTM. Năm 2020 hoàn thiện hồ sơ thẩm định các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương và Sông Lô đạt chuẩn NTM.

Để về đích trong xây dựng NTM, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; quyết liệt chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật… Các địa phương lập kế hoạch, lộ trình thanh toán nợ các công trình xây dựng NTM hàng năm. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán dứt điểm nợ khối lượng công trình trong xây dựng NTM và đầu tư dự án mới…

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các xã còn lại, Vĩnh Phúc đã ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019 – 2020. Đây là cơ sở để các địa phương tiếp tục xây dựng NTM, xây dựng những đặc trung cho mỗi địa phương, nâng cao đời sống kinh tế cũng như tinh thần cho nhân dân.

Văn Nhất

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: