08:51 | 28/12/2015

Vĩnh Phúc: Gần 200 tỷ đồng cho hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn

(Xây dựng) - Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều giải pháp, cơ chế phát triển hệ thống giao thông, nhất là hệ thống giao thông nông thôn nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, khắc phục tình trạng chênh lệch, từng bước nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, với mức hỗ trợ 40% kinh phí đối với các xã đồng bằng, 50% đối với các xã trung du, 60% đối với các xã miền núi và 100% đối với 17 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ 1 tỷ đồng/km cứng hóa mặt đường giao thông nội đồng.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 4.139 km đường giao thông bộ; trong đó, đường giao thông nông thôn là 3.525 km. Để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Vĩnh Phúc dành 85 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ cho xây dựng đường giao thông nông thôn và 84,5 tỷ đồng cho cứng hóa trục chính giao thông nội đồng cho các địa phương.

Nhờ đó, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã cải tạo, nâng cấp được 47,9 km quốc lộ; xây dựng mới 13 km đường bê tông nhựa, 1.267,8 km đường bê tông xi măng, 180 km đường cấp phối, 495 km rãnh gạch, đưa tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn tăng từ 2,6% năm 1997 lên 87,5% năm 2015. Theo dự kiến đến hết năm 2015, toàn tỉnh sẽ hoàn thành 92% đường giao thông nông thôn và 45% đường giao thông nội đồng.

Văn Nhất

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: