11:24 | 25/08/2019

Vĩnh Phúc: Huyện Lập Thạch phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng nông thôn mới

(Xây dựng) - Xác định phát triển kinh tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua Đảng bộ, chính quyền huyện Lập Thạch đã đưa ra nhiều giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chủ lực của huyện, giúp người dân phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo của toàn huyện.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Xuân Hoà.

Với sự chung sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch trong công cuộc xây dựng NTM, những năm gần đây kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến rõ rệt.

Bằng việc thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng hoá chủ lực gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đúng hướng, đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như: 2 khu chăn nuôi lợn tập trung phát triển tốt ở xã Quang Sơn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; hình thành nhiều trang trại lợn quy mô hàng trăm nái, hàng nghìn lợn thịt; hình thành mô hình chăn nuôi bò sữa với quy mô lên đến 350 con và quy mô nhỏ hộ gia đình cũng phát triển mạnh ở các xã Thái Hoà, thị trấn Hoa Sơn, Liên Hoà.

Phát huy thế mạnh từ điều kiện tự nhiên, huyện Lập Thạch ưu tiên phát triển cây thanh long ruột đỏ với quy mô 100ha ở các xã Xuân Hoà, Vân Trục, Ngọc Mỹ. Với việc sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đến nay sản phẩm đã được xuất khẩu đi các nước như Úc, Malaysia, Trung Quốc… Với giá trị kinh tế cao, hàng năm cho thu nhập từ 200 – 250 triệu đồng trên 1ha.

Hiện nay, huyện Lập Thạch đang triển khai “Chương trình thí điểm đầu tư dự án phát triển vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa theo mô hình chuỗi sản xuất - tiêu thụ” với quy mô 300ha được triển khai ở 5 xã Vân Trục, Xuân Hoà, Ngọc Mỹ, Quang Sơn, Hợp Lý.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hoá, đầu tư thiết bị trong bảo quản, chế biến sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá và không ngừng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ưu tiên phát triển các cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, có thị trường ổn định.

Mô hình chăn nuôi bò sữa hộ gia đình ngày càng được nhân rộng.

Đồng thời khuyến khích và vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nâng cao năng suất lao động; Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của các hình thức tổ chức sản xuất, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực thuỷ sản, trồng trọt, chăn nuôi.

Bích Huệ

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: