19:45 | 21/09/2019

Vĩnh Phúc: Huyện Sông Lô thay đổi tích cực sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

(Xây dựng) – Hưởng ứng phong trào thi đua “Sông Lô chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM) giai đoạn 2011 - 2020, sau 10 năm triển khai thực hiện, những thành tựu đạt được đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện, cơ sở hạ tầng nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ.

Với khí thế sôi nổi toàn dân chung sức xây dựng NTM, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể chính trị trong toàn huyện đã cùng nhau phát động nhiều phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” của Ủy ban MTTQ huyện; Phong trào “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng” của Hội Phụ nữ; phong trào “Thanh niên Sông Lô chung sức xây dựng nông thôn mới” của Đoàn Thanh niên; phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân…

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Với nhiều cách làm sáng tạo đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia xây dựng NTM, đặc biệt là phong trào làm đường giao thông. Nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở rộng mặt đường theo quy hoạch, cùng góp công góp của làm nền đường, công trình công cộng.

Qua 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, huyện Sông Lô đã huy động được 6.670,737 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng gồm điện, đường, trường, trạm, thuỷ lợi, thiết chế văn hoá xã, thôn được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống nhân dân.

Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Kinh tế nông thôn đã có chuyển biến tích cực theo hướng cơ cấu lại sản xuất: Tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, hình thành vùng chăn nuôi trọng điểm, chăn nuôi theo chuỗi giá trị tại các xã Đồng Quế, Tân Lập với quy mô hàng nghìn đầu lợn/lứa. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 1.200 tấn/năm; các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất thay thế dần các giống cây trồng có năng suất, chất lượng thấp. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 30 triệu đồng/người/năm. Dự kiến thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 33 triệu đồng/người/năm.

Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động gây ô nhiễm môi trường được từng bước kiềm chế, chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công. Trên toàn huyện có 15/16 xã có bãi rác thải tập trung (xã Tứ Yên đang xây dựng) và có hợp tác xã, tổ dịch vụ môi trường. Tuy nhiên, phương thức xử lý chủ yếu là đốt, rắc hoá chất để chôn lấp nên tiêu chí môi trường của huyện vẫn chưa đạt chuẩn NTM.

Hơn nữa, công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng, bộ máy chính quyền các cấp đã phát huy vai trò, bám sát cơ sở, được nhân dân tin tưởng. Hệ thống chính trị ổn định, an ninh trật tự và an toàn xã hội được giữ vững.

Hình thành vùng chăn nuôi trọng điểm, chăn nuôi theo chuỗi giá trị tại 1 số xã.

Những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Sông Lô chung sức xây dựng nông thôn mới” đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt NTM huyện Sông Lô, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

PV

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: