08:47 | 22/12/2015

Vĩnh Phúc: Huyện Yên Lạc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

(Xây dựng) - Ngày 21/12, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức xét công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015.

Hội đồng đã nghe các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện tổ công tác của Bộ NN&PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình NTM Trung ương báo cáo kết quả xây dựng NTM của huyện Yên Lạc giai đoạn 2011 - 2015 và kết quả thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Lạc vừa qua. Chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã làm được trong các loại hình tiêu chí xây dựng NTM.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện NTM trong năm 2015, Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM của tỉnh và huyện Yên Lạc đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, các sở, ban, ngành và sự nỗ lực, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, xây dựng một cách đồng bộ, trên 98% tuyến đường giao thông được cứng hóa. Hệ thống thủy lợi, kênh mương tưới tiêu, hệ thống điện, công trình viễn thông, các công trình phúc lợi công cộng, hạ tầng giáo dục, y tế, các công trình văn hóa, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Toàn huyện có 76/83 làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; 160/162 thôn văn hóa, 14/16 xã có thiết chế văn hóa đạt chuẩn; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 71,2%; 62% lao động qua đào tạo, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm; 98,36% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; hộ nghèo giảm còn 2,65%. Nhiều tiêu chí đạt cao so với yêu cầu đặt ra. Toàn huyện đã có 13/16 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Các tiêu chí đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện NTM đều đạt yêu cầu, nhiều tiêu chí như quy hoạch dân cư, xây dựng hạ tầng kinh tế, văn hóa đạt cao so với yêu cầu bộ tiêu chí quốc gia. Tổ công tác đánh giá huyện Yên Lạc đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn NTM năm 2015.

Trên cơ sở hồ sơ, kết quả khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến, đánh giá cao kết quả và những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đã đạt được sau 5 năm chung sức xây dựng NTM, nhất là việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật NTM, trong đó có nhiều tiêu chí đạt và vượt cao so với các tiêu chí của Bộ NN&PTNT và các tiêu chí quốc gia. Đồng thời cũng đã thẳng thắn đưa ra một số ý kiến trao đổi, làm rõ các nội dung về nâng cao chất lượng các tiêu chí, việc duy trì, giữ vững các tiêu chí khó về môi trường, về đảm bảo an ninh trật tự, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa, công trình phúc lợi công cộng; chỉ rõ một số mặt còn hạn chế về xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn và một số tiêu chí cần nâng cao hơn nữa về chất lượng.

Các thành viên Hội đồng nhất trí kết quả xây dựng NTM huyện Yên Lạc ở tất cả các tiêu chí đều đạt yêu cầu và đủ điều kiện đề nghị Chính phủ công nhận huyện Yên Lạc chuẩn NTM.

Nhật Nguyên

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: