22:17 | 25/04/2019

Vĩnh Phúc: Mặt trận Tổ quốc TP Vĩnh Yên đại hội lần thứ XX

(Xây dựng) – Ngày 25/4, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo đại hội có: Đồng chí Vũ Văn Tiến - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận; đồng chí Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư TP Vĩnh Yên; đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên BTV tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư TP Vĩnh Yên phát biểu và chỉ đạo hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã tập trung tham gia góp ý vào những dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cấp ủy, chính quyền thành phố như: Luật Đất đai 2015 sửa đổi, Luật MTTQ Việt Nam 2015 sửa đổi; các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị thành phố như: Các đề án về nâng cao chất lượng đô thị, bảo vệ môi trường thành phố, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, chương trình nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND thành phố và các xã, phường...

MTTQ các cấp chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tập hợp kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của các tổ chức thành viên để tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm, đồng thời, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp trên địa bàn thành phố; duy trì và nâng cao chất lượng báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân định kỳ và đột xuất đến các cơ quan Đảng, chính quyền cùng cấp và MTTQ cấp trên.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, hàng năm, MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác giám sát, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát các nội dung về hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thông qua gần 2.000 hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ các cấp phối hợp tổ chức, đã có hàng nghìn ý kiến về các vấn đề nhân dân quan tâm được tổng hợp gửi đến cấp có thẩm quyền giải quyết như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất dịch vụ; thu gom và xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; an toàn giao thông; nước sạch, đường giao thông, điện ánh sáng ở khu dân cư; quản lý đô thị, quản lý đất đai...

Cùng với việc mang tiếng nói của nhân dân đến với cơ quan dân cử, cấp ủy, chính quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, MTTQ các cấp thành phố cũng thực hiện tốt việc tham gia tiếp công dân; tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế giữa các cơ quan, tổ chức theo chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; đồng thời, đổi mới công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đề xuất các biện pháp đoàn kết nhân dân; kiến nghị tổ chức công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Trong hoạt động giám sát, MTTQ thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố, các ban của Thành ủy tham gia gần 300 cuộc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ thành phố; thực hiện chế độ, chính sách, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền và các phòng, ban, cơ quan chuyên môn ở thành phố và 9 xã, phường.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư TP Vĩnh Yên ghi nhận và biểu dương những kết quả của MTTQ các cấp TP Vĩnh Yên đã đat được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các cấp MTTQ cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ các cấp. Đẩy mạnh và đổi mới phương thức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chủ động giải quyết các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở…

Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phương thức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng hiệu quả, thiết thực đi vào chiều sâu; chủ động triển khai có hiệu quả Quyết định 217, 128 của Bộ Chính trị, theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, XII… Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là cơ sở.

Ngoài ra, đưa các hoạt động sâu sát, gắn với cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hoá, đa dạng hoá các hình thức thu hút, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Bí thư TP Vĩnh Yên tặng hoa hội nghị.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Bích Huệ

Các bài đã đăng: