10:23 | 22/01/2019

Vĩnh Phúc phấn đấu hết năm 2019 hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới

(Xây dựng) – Sau 7 năm thực hiện, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới theo hướng khang trang hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn; đời sống tinh thần không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.


Bộ mặt nông thôn đổi thay nhờ NTM.

Đến nay, Vĩnh Phúc đã có 100/112 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 89,3%; 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đạt chuẩn NTM; TP Vĩnh Yên và Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Trung ương xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 18,4 tiêu chí…

Trong giai đoạn 2016-2018, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Toàn tỉnh đã cứng hóa được 280,6km đường giao thông nông thôn và 209 đường trục chính giao thông nội đồng; 100% kênh loại I, loại II và 95% kênh loại III được kiên cố hóa; 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư; có thêm 37 xã được đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa xã, thôn. 100% số xã không còn nhà tạm, nhà dột nát và đảm bảo có nhà ở đạt chuẩn theo quy định… Sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua các chương trình dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dồn đổi ruộng đất tạo điều kiện cho nông nghiệp tập trung phát triển.

Các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường đã đạt được những kết quả cao. Đến nay, toàn tỉnh có 95% số thôn đạt tiêu chuẩn thôn, làng văn hóa; 100% trạm y tế xã có bác sỹ, nữ hộ sinh hoặc sản nhi; phổ cập giáo dục THCS ở 100% số xã; tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 70,3%.

Để có được những kết quả đó, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng. Từ 2016 - 2018, Vĩnh Phúc đã huy động được trên 4.160 tỷ đồng phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn huy động từ người dân và công cộng trên 135,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí NTM, Vĩnh Phúc vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực của địa phương có hạn chế trong khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng NTM lớn; các chế độ, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi dẫn đến các thủ tục về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện; nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, còn có tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là ngân sách tỉnh…

Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2019, toàn tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn NTM; năm 2020, có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cụ thể, năm 2019 thẩm định, đề nghị công nhận huyện Lập Thạch đạt chuẩn NTM. Năm 2020 hoàn thiện hồ sơ thẩm định các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương và Sông Lô đạt chuẩn NTM.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; quyết liệt chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật… Các địa phương lập kế hoạch, lộ trình thanh toán nợ các công trình xây dựng NTM hàng năm. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán dứt điểm nợ khối lượng công trình trong xây dựng NTM và đầu tư dự án mới…

Văn Nhất

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: